Üçüncü ittifak için görüşen 7 parti ve oluşumdan ortak açıklama

26 Şubat 2022 Cumartesi

Üçüncü ittifak için görüşen 7 parti ve oluşumdan ortak açıklama

Ankara’da bir araya gelen üçüncü ittifak için yeni bir görüşme yapan 7 siyasi parti ve oluşum ortak açıklama yaptı.

HDP’nin çağrısıyla bir araya gelen 7 siyasi parti ve oluşum ikinci toplantısını yaptı. Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen toplantıya HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın yanı sıra EMEP, TİP, EHP, TÖP, Sosyalist Meclisler Federasyonu ve Halkevleri’nden temsilciler katıldı.

İlk toplantı 20 Ocak’ta yapılmış, çağrı yapılan SOL Parti katılmayacağını duyurmuştu. İkinci toplantıya ise ilk toplantıda yer alan TKP katılmadı.

Toplantının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, “Ortak mücadele programının inşası, çalışmaların planlanması ve eşgüdümün sağlanması için bir koordinasyon oluşturduk” denildi.

“Genişleme çalışmalarını en geniş siyasal ve toplumsal mücadele dinamikleriyle sistematik olarak büyütmeyi karar altına aldık” ifadelerini kullanıldığı ortak açıklama şöyle:

‘EŞİTLİK, DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKTEN YANA OLAN HERKESLE BİRLİKTE YÜRÜMEKTE KARARLIYIZ’ 

“18 Ocak 2022 tarihinde ortak mücadele hattını büyütmek için bir araya gelen siyasal yapılar olarak bugün ikinci toplantımızı gerçekleştirdik. Bölgede ve küresel düzeyde savaş politikaları giderek artıyor. Ülkemizde ekonomik kriz her geçen gün derinleşiyor. Krizin faturası halka kesilirken işçiler, emekçiler ve yoksullar insanca ve onurlu bir yaşam için mücadeleyi yükseltiyor.

Gerek dünyanın içerisinde bulunduğu durum gerekse AKP-MHP iktidarının ülkeyi getirdiği çıkmaz, tam da ortak mücadele etrafında bir araya gelecek güçler için sahada örgütlenmenin ve genişlemenin zeminini her zamankinden daha fazla olanaklı kılıyor. Savaşa karşı barıştan, sermayenin sömürüsüne karşı emekten, doğanın talanına karşı yaşamdan, eşitlikten, özgürlükten ve demokrasiden yana olan tüm kesimlerle birlikte yürümekte kararlıyız.

‘ORTAK MÜCADELE PROGRAMI İÇİN KOORDİNASYON OLUŞTURDUK’

Toplantı sonucunda ortak mücadele programının inşası, çalışmaların planlanması ve eşgüdümün sağlanması için bir koordinasyon oluşturduk. Bu kapsamda;

*Savaşa karşı “barış hemen şimdi ve her yerde” iddiasını yükseltmeyi,

*Ekonomik kriz ve zamlar karşısında insanca bir yaşam hedefini gerçekleştirmeyi,

*8 Mart, 21 Mart ve 1 Mayıs mücadele ve dayanışma günlerini hayatın her alanında birlikte örgütlemeyi,

*Yerel mücadele platformlarını bütün çevrelerle birlikte güçlendirmeyi ve demokratik mücadele deneyimimizi ve birikimimizi yeni toplumsal hareketlerle buluşturmayı,

*Genişleme çalışmalarını en geniş siyasal ve toplumsal mücadele dinamikleriyle sistematik olarak büyütmeyi karar altına aldık.

Bu cinayet, talan ve soygun düzenini birlikte durdurmak ve değiştirmek için ortak mücadele programını hayata geçirmek tarihsel sorumluluğumuzdur. Dayanışma, mücadele ve umutla… EMEP-EHP-Halkevleri-HDP-SMF-TİP-TÖP.”

Sol partilerden görüşme sonrası ‘ittifak’ açıklaması

Benzer Haberler