TÜİK’ten ankete katılmayan kişiye para cezası!

16 Kasım 2018 Cuma

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İstanbul’da yaşayan Gülsüm Akkaya’ya 2018 Ekim ayı Hanehalkı Bütçe Araştırması anketine katılmadığı gerekçesiyle 1.322 Türk Lirası para cezası kesti.
1.322 lirası para cezasıTürkiye İstatistik Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü’nden Gülsüm Akkaya’ya tebligatta, 2018 Ekim ayı Hanehalkı Bütçe Araştırması için gönderilen anketörlere, “geçerli bir mazeret olmaksızın ankete cevap vermeyi reddetmesi” nedeniyle, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kurumu Kanunu’nun 54. maddesi ikinci fıkrası gereğince 1.322 Türk Lirası idari para cezası kesildiği belirtildi.

Akkaya’dan idari para cezasının kanuni süre içerisinden ödenmesi ve makbuzun İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne iletilmesi istendi. Para cezasının ödenmemesi halinde Akkaya hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil işleminin yapılacağı belirtildi.