TÜİK işsizlik verilerinde ‘revizyona’ gidiyor

23 Şubat 2021 Salı

TÜİK işsizlik verilerinde ‘revizyona’ gidiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), hanehalkı işgücü istatistiklerine ilişkin değişikliğe giderek, üçer aylık hareketli ortalamalar ile aylık olarak yayımlanan işgücü istatistikleri yerine bağımsız aylık tahminlere ilişkin sonuçlar yayımlanmaya başlanacağını duyurdu.

Sokaktaki gerçeği yansıtmadığı için uzun zamandır eleştirilerin odağındaki Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işgücü istatistiklerinde revizyon yapacağını duyurdu.

TÜİK’in internet sitesinde yer alan açıklamada, işgücü istatistiklerinde revizyon gerçekleştirme nedenleri arasında “çalışma türleri ve işgücü piyasasındaki değişimler, gelişen politika ihtiyaçları, işsizlik oranının tek başına atıl işgücünü ölçmede yeterli olmaması gibi bir dizi gelişmeler” sıralandı.

AYLIK VERİLER BAZ ALINACAK

Mevcut durumda, üçer aylık hareketli ortalamalar ile aylık olarak yayımlanan işgücü istatistikleri yerine ‘bağımsız’ aylık tahminlere ilişkin sonuçların yayımlanmaya başlanacağı belirtilerek, “Bu sayede daha zamanlı ve tek aya ilişkin göstergeler üretilecektir. Aylık haber bültenleri ile özet temel işgücü göstergeleri kamuoyu ile paylaşılacak olup çeyreklik ve yıllık bültenlerde ise mevcutta paylaşılan detay korunacaktır. HİA (Hanehalkı İşgücü Araştırması) sonuçlarının, yeni tanımlara göre karşılaştırılabilir serileri hesaplanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

TÜİK iş gücü piyasasına ilişkin danışma kurulu oluşturdu

ILO ve AB STANDARTLARI

TÜİK Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından işgücü piyasasının yapısında zaman içinde meydana gelen değişimlerin daha iyi ölçülebilmesi için güncel göstergelere ve tanımlara duyulan ihtiyaç nedeniyle yapılan çalışmalara atıfta bulundu ve bu kapsamda ILO’nun 2013 yılında istihdam ve işsizliğin ölçümüne ilişkin yeni ‘tanım’ ve ‘standartlar’ belirlediğini belirtti.

Bu değişikliklerin tüm ülkeler tarafından araştırmalarına yansıtılmasının beklendiğini belirten TÜİK, referans ayı 2021 Ocak ayı olan haber bülteni ile birlikte AB ülkeleri ile eş zamanlı olarak, belirlenen tanımları kullanmaya başlayacağını duyurdu.

TÜİK Başkanı görevden alındı

Benzer Haberler