Connect with us
TELE1 TV CANLI YAYIN

Ekonomi

Torba yasa teklifiyle ekonomik OHAL getiriliyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmelerine başlanan 40 ayrı kanunda değişiklik  öngören 71 maddelik, “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin iki maddesinde Cumhurbaşkanı’na önemli yetki verildi.  

T24’ten Hülya Karabağlı’nın haberine göre, teklifin 4. Maddesiyle, Türk Hava Kurumu (THK) sivil havacılıkta görevli pilotlar ile personele yapılan aylık ücret ödemelerinin yüzde 70’i gelir vergisinden istisna tutuluyor. İstisna oranını yüzde 100’e kadar artırmaya ve sıfıra kadar indirme konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki veriliyor.

4059 sayılı Fiyat İstikrarı ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi  kurulmasını öngören 23. Maddeyle, finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişmenin Komite tarafından tespiti hâlinde, alınması gereken tedbirleri Cumhurbaşkanı belirleyecek. Bütün kurum ve kuruluşlar da belirlenen bu tedbirleri derhâl uygulamakla sorumlu olacak. Teklifin 23’üncü maddesiyle de Finansal İstikrar Komitesinin, aynı kanunun ek 4 üncü maddesiyle daha önce kurulan Finansal İstikrar Komitesi kaldırılıyor.

30 BİN UÇUŞ PERSONELİNİ İLGİLENDİREN DÜZENLEME
Plan ve Bütçe Komisyonu’nun CHP’li Üyesi Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, maddeler üzerinden görüşmeleri devam eden Torba teklifi şöyle değerlendirdi:

Kamu kurum ve kuruluşları hariç iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilenleri hostes, pilotlar düzenleme yapılıyor. Ödenen maaşlar yani aylıkların yüzde 70’inin gelir vergisinden muaf tutuyor. Bu uygulamada yüzde 85’e kadar çıkıyormuş.  30 bin kişiden, pilot ve hostes, kabin görevlisini ilgilendiriyor. 375 milyon lira ilave almayı amaçlıyor çalışanlardan. Bu yüzde 70’i sıfıra kadar indirmeye yüzde 100’e çıkarmaya Cumhurbaşkanına yetki veriyor. Aslında, Anayasa’ya aykırı durum. Çünkü sıfıra kadar vergiyi indirmek ya da yüzde 100’ e kadar artırmak Cumhurbaşkanının yetkisinde olmaması gerekir. Bu yetki kanunla konulur kanunla kaldırılır.

‘EKONOMİK OHAL GETİRİLİYOR’
Torba Kanunun 22. Maddesiyle ekonomik OHAL getiriliyor. Her türlü firmalarla ilgili piyasayla ilgili işlem yapabilme yetkisi getiriliyor. Süre yönünden de sınır yok yetki yönünden de sınır yok. Her tür firmaya el koyabilir, isteği gibi vergi koyabilir,  bunu hiçbir sınırı yok.  Nasıl ki OHAL’de güvenlik gerekçesiyle her türlü hak ve hürriyete sınırlama getirilebiliyorsa, ekonomik anlamda da firmalara kişilere sınırla getirilebilecek.

MADDE 4-5- Kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış kabin memurlarına yönelik istisna, ücret istisnası olarak yeniden düzenleniyor. Bunlara yapılan aylık ücret ödemelerinin gerçek safi değerinin yüzde 70’i gelir vergisinden istisna tutuluyor. İstisna oranını yüzde 100’e kadar artırmaya ve sıfıra kadar indirme konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

MADDE 23- Kanunun 703 sayılı KHK ile daha önce mülga edilen 1 inci maddesi yeniden düzenlenerek Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kuruluyor. Komiteye üye kurum ve kuruluşlar ile komitenin çalışma usul ve esaslarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetmelikle belirlenmesi öngörülüyor. Komitenin, finansal sistemin ekonomik büyümeyi sağlıklı bir şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması için sistemik risklerin yönetilmesi konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayacağı ifade ediliyor. Bu arada finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişmenin Komite tarafından tespiti hâlinde, alınması gereken tedbirleri Cumhurbaşkanı belirleyecek. Bütün kurum ve kuruluşlar da belirlenen bu tedbirleri derhâl uygulamakla sorumlu olacak. Teklifin 23’üncü maddesiyle de Finansal İstikrar Komitesinin, aynı kanunun ek 4 üncü maddesiyle daha önce kurulan Finansal İstikrar Komitesi kaldırılıyor.