Tekziptir

19 Ekim 2021 Salı

S.Cengiz Gündoğdu

Muhterem gazetelerin şubat ayı 2021 senesine tekabül eden ve neşredilmiş bulunan üçüncü sahifesinde yer alan muharririn iddia ve tespitleri hilafı hakikat olup müvekkilimin şahsında tekzip olunması icap etmektedir. Mezkur yazıda bahsi geçen ve müvekkilim olan zat muhterem bir şahıs olup ve memleket aşkıyla yaşayıp tesis ve inşa etmektedir. Ve müvekkilim Afyon’a katiyen gitmemiştir. Bahis mevzu olan şey fındıklı lokum tozudur. (Lokumun faturası ektedir.)

İddia edilmektedir ki, müvekkilim zatın inşa ettirdiği 50 km’lik yol çökmüştür. Bu çok komik ve gülünç ve boş bir iddiadır. Aklıselim kabul eder ki hiçbir yol çöksün diye yapılmaz. Gazetenizi tecrübesiz muharriri yol çöksün diye yapıldığı zannına kapılmıştır. Hep bilinir bir yol çöksün diye yapılmaz. Yol nakil aracıdır. O muharrir acaba o yoldan geçti mi hiç. Geçmediyse gelsin biz geçirelim.

Ayrıca müvekkilimin oğlu ve kardeşi hakkında iddialara gelince müvekkilimin kardeşi mali uzman olduğundan dolayı birkaç şirketin mali uzmanı olarak iş görmekte olup, bunun muhterem müvekkilimle ne alakası olabilir?

Ayrıca müvekkilimin oğlu bir anayasa doçenti olmakla kendisine anayasa ile alakalı olarak sorulan ‘Halifelik için ne diyorsunuz?’ sualine mezkur doçent şöyle cevap vermiştir: ‘Ege Denizi’nden ayran yapılabilir mi?.. Yapılabilir… mümkündür. Ama ihtimal değildir.’

Mezkur gazetenizin muharririnin Ege denizindeki adalardan birinde evi mi var ki, Ege Denizi ayran olunca evinin de yok olacağını mı düşünmektedir?

Görüldüğü gibi mezkur gazetenin muhabirinin sual ettiği iddialar hilafı hakikattir. Sayın ve muhterem bir zat olan bizleri yani muhterem müvekkilimi ayrıca müvekkilimin kardeşi ve oğlunu, tahkir ve tezyif etmiştir. Maddi ve manevi haklarımız mahfuz kalmak şartıyla işbu haber ve iddiaları tekzip ederiz.

Benzer Haberler