Soylu’dan sonra Bahçeli de AYM’yi hedef aldı

30 Eylül 2020 Çarşamba

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hedef aldığı Anayasa Mahkemesi (AYM) ile ilgili, “AYM yeni hükûmet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hedefindeki Anayasa Mahkemesi (AYM) ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Anayasa Mahkemesi’nin yeni hükümet sistemine uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmasını istedi.

“AYM’NİN SON ZAMANLARDA VERDİĞİ KARARLAR SANCILI VE SAKATTIR”

“Anayasa Mahkemesi’nin son zamanlarda verdiği kararlar sancılı ve sakattır” diyen Bahçeli’nin açıklamaları şu şekilde:

“1960 darbesinin bütün izlerinin ortadan kaldırıldığı bir dönemde Anayasa Mahkemesi de tüm unsurlarıyla yeniden masaya yatırılmalıdır. Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır. Parlamenter sistemin oluşturduğu kurumların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne fonksiyonel açıdan müzahir noktaya taşınması zarurettir. Yeni hükümet sistemi, parlamenter sistemin bütün kamburlarından, bütün bağlarından, bütün engellerinden ayıklanmalı, arındırılmalıdır.”

“TEMEL GÜNDEM YENİ SİSTEM OLMALI”

“Bugün ülkemiz devamlı tahkimi ve ikmali yapılan bir husumet cephesiyle karşı karşıyadır. Milli güvenliğimizin sağlam esaslara bağlanmasının yanında, iç huzur ve istikrar ortamının kökleşmesi için bilhassa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi temel gündem olmalıdır. Bu maksatla da yeni hükümet sistemi Parlamenter Sistemin bütün kamburlarından, bütün bağlarından, bütün engellerinden ayıklanmalı, arındırılmalıdır. Nihayetinde hakim ve havi hukuk sistemi mutlaka ele alınmalı, darbe dönemlerinin ürünü ve mirası olan yargı müessesleri demokratik bir içeriğe kavuşturulmalıdır.”

“ARZU EDİLEN SEVİYEYE ULAŞILDI”

“Özellikle Başkanlık Sistemiyle yönetilen ülkelerde yargının en üst organı olarak ‘Yüce Mahkeme’ veya ‘Yüksek Mahkeme’ler yer almaktadır. Buna karşılık Parlamenter Sistemle yönetilen ülkelerde ise Anayasa Mahkemeleri bulunmaktadır. Hâlbuki ülkemizde tarihi nitelikli bir yönetim reformu yapılmış, egemenliğin yegane sahibi aziz Türk milleti 16 Nisan 2017’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tercih etmiş, Parlamenter Sistem dönemi kapanmıştır. Milli bekamızı tehdit eden devasa sorunlara daha etkili karşılık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle verilmektedir. Anti-demokratik girişimlerin önü yine bu hükümet sistemiyle kesilmektedir. Terörle mücadeledeki başarılar, sınır ötesindeki operasyonlar, egemenlik haklarımızın muhafazası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde daha hızlı ve tesirli bir hale gelmiştir. Ekonomik saldırılara direnç, Covid-19 salgını ile kararlı mücadele yeni hükümet sisteminin sunduğu güçlü sevk ve idareyle arzu edilen seviyelere ulaşmıştır.”

“AYM, YENİDEN YAPILANDIRILMALI”

“Parlamenter Sistem’in oluşturduğu kurumların yeniden yapılanması ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne fonksiyonel açıdan müzahir noktaya taşınması artık kaçınılmaz bir zarurettir. Demokrasinin ilkeleriyle ve aziz milletimizin iradesiyle temellenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni darbelerin ardından tesis ve tezahür eden kurumların küflü prangalarından kurtarmak asıl olmalıdır. Bunlardan birisi de ilk defa 1961 Anayasa’sı ile hukukumuza giren, esas itibariyle 1960 darbesinin oluşturmak istediği demokrasi dışı yapıyı korumak için ihdas edilen Anayasa Mahkemesi’dir. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır.”

“MİLLET VİCDANINDA YARALAR AÇILDI”

“27 Mayıs darbecilerinin, 12 Haziran 1960 tarihinde çıkardığı ‘1’ numaralı geçici kanun ile hem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin hak ve yetkileri hem de Türk milleti adına yapılan yargılama yetkisi ‘Yüksek Adalet Divanı’ adı verilen icazetli ve boyunduruk altındaki yapı tarafından gasp edilmiştir. Yassıada’da millet iradesini yargılayan ve dönemin bakanları ile başbakanına idam kararı veren de bizzat bu gayrimeşru lekeli yapı olmuştur. Bahse konu Yüksek Adalet Divanı’nın birçok üyesi ise maalesef o dönemde kurulan Anayasa Mahkemesi’nin kurucu üyeleri olmuş, bu mahkemenin ana iskeletini oluşturmuşlardır. Kaldı ki Yüksek Adalet Divanı Başkanlığı sıfatıyla 27 Mayıs darbesinin tetikçiliğini yapan Salim Başol, ilerleyen yıllarda Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine seçilmiştir. Mahkeme’nin Anayasa’ya uygun kararlar vermesi beklenirken siyasi ve ideolojik saplantılara kapılması millet vicdanında derin yaralar açmıştır.”

“AYM’NİN YERİNE DİVAN-I ALİ KURULMALI”

“Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sağlıklı bir zeminde devamını ve güçlenmesini mümkün kılacak reformların gecikmeksizin yapılması acil bir ihtiyaçtır. Ahlaki ve siyasi bir uzlaşmayla, 1960 darbesinin bütün izlerinin ortadan kaldırıldığı, zulüm olan yargılamaların tüm sonuçlarının yok sayıldığı bir dönemde, Anayasa Mahkemesi de tüm unsurlarıyla yeniden masaya yatırılmalıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ruhu ve esaslarıyla birlikte, yüksek demokratik standartlar bunu gerektirmektedir. Türkiye’nin demokratikleşme sürecini hızlandıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle çelişmeyecek demokratik, etkin, adil, tartışmaların odağı olmaktan çıkarılmış bir ‘Yüce Mahkeme’, deyim yerindeyse bir ‘Divan-ı Ali’ kurulması Türkiye’nin gücüne güç katacaktır.”

Soylu – Anayasa Mahkemesi kavgası büyüyor! Zehir zemberek sözler

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Anayasa Mahkemesi üyelerine yönelik “Bisiklet kullanın” diyerek başlattığı tartışma karşılıklı suçlamalarla hız kazanmıştı. AYM Başkanı Arslan’ın isim vermeden Süleyman Soylu için “Kararları önce okuyun, sonra okuduğunuzu anlayın” yanıtını vermişti. Ardından Soylu, AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın polis akademisindeyken aldığı öğrencilerin yüzde 41’ini ‘FETÖ’ bağlantısı ile ihraç ettiğini söylemişti.

AYM, şehirlerarası yollarda gösteri yürüyüşünü yasaklayan kanunu iptal etti

Soylu, “AYM’nin ilk kurucuları Menderes’i asanlardır. 367 garabetini AYM sağladı” diyen Soylu, “Sokrat’ı yargılayan hakim gibiler” sözleriyle suçlamıştı

Soylu’dan Anayasa Mahkemesi Başkanı’na tehdit gibi sözler!

AYM Başkanı’ndan Soylu’ya yanıt: Bu tam da teröristlerin istediği şeydir

Benzer Haberler