SES Eskişehir: Taleplerimiz yerine getirilmezse 1 Ağustos’ta iş bırakacağız!

Yayın tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 7:19 pm - Güncelleme: 28 Temmuz 2023 Cuma 7:19 pm

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eskişehir Şube Başkanı Birtürk Özkavak, “Taleplerimiz yerine getirilmezse 1 Ağustos’ta SES iş yerlerinde üretimden gelen gücünü kullanarak iş bırakacak” dedi.

SES Eskişehir Şube Başkanı Birtürk Özkavak, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak kamu emekçilerinin toplu sözleşme süreciyle ilgili Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde basın açıklaması yaptı.

“ÜNİVERSİTE HASTANELERİ KUŞATILMIŞ DURUMDA”

Sağlık emekçilerinin taleplerini sıralayan Özkavak, şunları söyledi:

“Üniversite hastaneleri sağlık hizmetlerinin önemli parçası ve nitelikli sağlık hizmeti üretiminin de en belirleyici unsurlarından olmasına rağmen sağlık sistemimiz içerisinde üvey evlat olarak görülmektedir. Ülkenin her tarafına gönderilen hekimlerin yetiştirildiği, tedavi edici sağlık hizmetlerinde sevk zincirinin en son basamağı, dünya çapında isim yapmış saygın tıp insanlarının bilimsel ve özerk hareket edebilmeleri sayesinde ülkemizde kamusal sağlık hizmetinin ileriye taşınmasında itici bir rol oynayan kurumlarımız bugün borç batağından çıkmak için mücadele etmektedir. Üniversite hastanelerinin mali, idari ve bilimsel özerkliği Sağlık Bakanlığı tarafından adeta kuşatılmış, üniversite hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na bağlanması için her türlü yasal zemin oluşturulmaya başlanmıştır.

“TIP İNSANLARI KAMUSAL ALANDAN ÇEKİLİYOR”

Yeterli personel istihdamı yapılmayarak tüm çalışanlar angarya çalışma koşullarına maruz bırakılmıştır. Özellikle asistan hekimler hasta, iş yükü ve angaryalar nedeniyle eğitim için yeterli zaman bulamazken, öğretim üyeleri de finansal baskılar nedeniyle hizmet ağırlıklı çalışmaya zorlanmaktadır. Ek ödeme, performans, teşvik ve ücret baskısı nedeniyle alanında isim yapmış tıp insanları kamusal alandan çekilerek özel sektöre yönelmektedir. Bir kısmı da yurt dışına gidiyor. Oysa tüm ülkenin vatandaşlarının sağlığa erişim hakkı kapsamında bu hekimlere ihtiyacı varken sadece parası olanlar şifa bulmaktadır. Bunun yanında; mevcut düzende bizi yönetenler ve onların uzantıları idareciler sendikal hak ve özgürlükleri, sendikal güvenceleri, çalışma hakkına ilişkin kazanılmış hakları yok sayarak sağlık emekçilerini köle gibi sömürmek istiyorlar. Sendikal eylemleri darbe teşebbüsü olarak gören rektörler, başhekimler en ufak hak talepleri için disiplin soruşturmasıyla sağlık emekçilerinin seslerini kısmaya çalışmaktadırlar. Bizler yetkili sendikanın kör sağır ve dilsiz kaldığı bir süreçte yetkiyi aşarak tüm üniversite hastanelerinde korkmadan, yılmadan ısrarla sağlık emekçilerinin SES’i, çığlığı olduk olmaya da devam edeceğiz.

HÜDA PAR’a saldırıp bir kişiyi öldürmüştü! “İçimden bir ses, ‘git, bunları öldür’ dedi”

“EMEKLİLİĞE YANSIYAN TEMEL ÜCRET İSTİYORUZ”

Genel ve üniversite hastanelerine özel taleplerimiz şu şekildedir: Performans, ek ödeme, taban, teşvik değil, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan temel ücret istiyoruz. Bunun üzerine yapılan işin niteliği ve riski, eğitim durumu, hizmet yılı gibi kriterler eklenerek giydirilmiş ücretler belirlensin. Haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan ihraç sağlık ve sosyal hizmet emekçileri derhal göreve başlatılsın. Sağlık hizmetleri ağır ve tehlikeli işler kapsamındadır. Fiili hizmet süresi (yıpranma payı) yıllık 90 gün üzerinden tam olarak tüm emekçilere ödensin ve geçmiş yılları da kapsasın. Nöbet, icap ve fazla çalışma ücretleri 2 kat arttırılsın. Sağlık alanında çalışan tüm emekçiler sağlık hizmetleri sınıfına alınsın. Üniversite hastanelerinde de çalışanlara tayin hakkı verilsin, mazerete bağlı atama ve yer değiştirme yönetmeliği çıkarılmalıdır ve 657 gibi kıstaslar getirilsin istiyoruz.

“DÖNER SERMAYE ADALETSİZLİĞİNE SON VERİLMELİDİR”

Döner sermaye adaletsizliğine son verilmelidir. Üniversite hastanelerinde döner sermaye komisyonun oluşturulması sağlanarak gerekli düzenlemeler yapılmasını istiyoruz. Covid- 19’un ve buna bağlı hastalıkların illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı sağlanmasını istiyoruz. Sağlığın tamamen ücretsiz olmasını talep ediyoruz. Asistan hekimlerin nöbet süresi insan sağlığı, sağlık hizmetinin niteliği ve hasta güvenliği dikkate alınarak 24 saat ile sınırlandırılmalıdır. Taleplerimiz yerine getirilmezse 1 Ağustos’ta SES, iş yerlerinde üretimden gelen gücünü kullanarak iş bırakacak. 1 Ağustos’ta bütün Eskişehir halkını zamlara karşı pahalılığa karşı bize destek vereceğini biliyoruz”