Şehir hastaneleri ile ilgili bir skandal daha: Malzemeler kamudan temin ediliyor

20 Kasım 2020 Cuma

Şehir hastanelerine Devlet Malzeme Ofisi’nden malzeme verildiği ileri sürüldü. CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, bakanlık emriyle motorlu hasta karyolası, pansuman arabası, EKG, solunum cihazı gibi malzemelerin şehir hastanelerine aktarıldığını belirtti.

Yap-işlet-devret modeli ile yapılan ve maliyeti nedeniyle eleştirilen şehir hastanelerinin yüklenici tarafından anahtar teslim olarak bitirilmesi gerekiyor.

Ancak bunun yapılmadığı, bir süredir şehir hastanelerinin kendi donanımlarını, tıbbi teçhizatlarını kamu kaynakları ile Sağlık Bakanlığı’ndan temin ettiği ya da diğer hastanelerden şehir hastanelerine malzeme transferi yapıldığı öne sürüldü.

İddiaları Meclis Plan bütçe komisyonunda da gündeme getiren CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Bu şehir hastanelerinin kendi donanımlarını, tıbbi teçhizatlarını yüklenici firmanın karşılaması gerektiği halde, kamu kaynakları ile Sağlık Bakanlığı’ndan temin de bulunduğu ya da diğer hastanelerden bu şehir hastanelerine malzeme transferi yapıldığı konusunda bir süredir yoğun bildirimler alıyorduk. Bize ulaşan bazı evraklarda, farklı kamu hastanelerine Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden kamu kaynakları ile Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneler Birliği emri ile hastane malzemeleri, motorlu hasta karyolası, pansuman arabası, EKG, solunum cihazı, oturma grubu gibi malzemeler alındığı görülüyor. Sonuçta yüklenicinin yapması gereken bir harcamayı kamu yapıyor” dedi.

HÜLLE MALZEME

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’nin haberine göre, bu malzemelerin kamu hastanelerinde kabul tutanağı yapılıp buralara hiç uğramadan doğruca şehir hastanesine gönderilme talimatı verildiğinin görüldüğünü öne süren Adıgüzel, şöyle devam etti: “Bu donanım ve cihazlar 2006 tarihli Taşınır Mal Yönetmeliğine dayandırılarak ve g eçici tahsis belgesi düzenlenerek, adına malzeme alımı yapılan hastanelere değil, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne teslim ediliyor. Yani yüklenici firma hem devletten her yıl şehir hastanesi kira bedeli ve hizmet sunumu ile ilgili dünyanın parasını alacak, hem de malzeme ihtiyacını kamu kaynaklarıyla karşılayacak. Bunlarla ilgili çok sayıda evraktan bir tanesini Gülhane Ankara Hastanesi’ne alınan malzemenin kabul teslim işleminin yapılıp geçici tahsis ile Bilkent Şehir Hastanesi’ne gönderilme emrine daire evrakı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sağlık Baka’nın önüne koydum. Bu hastaneler anahtar teslim olmayacak mıydı?”

Benzer Haberler