Sayıştay’a 5 üye seçilecek

16 Nisan 2022 Cumartesi

Sayıştay’a 5 üye seçilecek

Sayıştay Başkanlığının boş bulunan 5 üyelik kadrosu için üye seçimi yapılacak. Seçilecek 5 üye Sayıştay Kanunu’nda belirtilen niteliklere sahip istekliler arasından yapılacak seçimle belirlenecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Sayıştay Başkanlığında halen boş bulunan 5 üyelik kadrosuna getirilecek isimler Sayıştay Kanunu’nda belirtilen niteliklere sahip istekliler arasından yapılacak seçimle belirlenecek.

Aynı Kanun’un 15’inci maddesi hükmü gereğince üyeliklerin üçü “Sayıştay meslek mensupları”, biri “Maliye Bakanlığı meslek mensupları”, biri de “diğer adaylar” arasından seçilecek.

Seçime katılmak isteyenler 30 gün içinde dilekçe, öz geçmiş, en az 4 yıllık yüksek öğrenimi bitirdiğine ilişkin belge, belirtilen niteliklere sahip olunduğunu gösterir belge, ilgilinin dairesince onaylanmış sicil özeti ve yeni çekilmiş 2 vesikalık fotoğrafla Sayıştay Başkanlığına başvurabilecek.

Yeni Sayıştay Daire Başkanı belli oldu

Benzer Haberler