Saroz Körfezi’nde doğa katliamı… ÇED raporuna rağmen devam ediyor

14 Aralık 2020 Pazartesi

Saroz Körfezi’nde doğa katliamı… ÇED raporuna rağmen devam ediyor

Edirne’nin Keşan ilçesi Sazlıdere Köyü mevkiinde BOTAŞ tarafından yapılması planlanan “Saros FSRU Gemi İskelesi” projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu” kararı sonrasında başlayan hafriyat ve inşaat faaliyetleri yaklaşık 20 gündür devam ediyor.

İki farklı ÇED raporunun çıkarıldığı alanda, açılan davalar ve bilirkişi raporları sonuçlanmadan çalışmaların devam etmesi tepki topluyor. Çevreciler, 17 km boru hattı için tarım arazilerinin yok olmamasını, kesilecek 7 bin 891 ağacın kesilmesini önlemeyi hedeflerken, Diri Ganos fay hattının olası bir depremde bölgeye vereceği tahribatı öngördüklerini ifade ediyor.

150 BİNDEN FAZLA İMZA TOPLANDI

İnşaatın, arazisinde yapıldığını iddia eden Mehmet Zeybek ile Saros Körfezi Mecidiye Beldesi Turizm Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Geliştirme Derneği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 25 Haziran 2020 tarihinde duyurusunu yaptığı ikinci kez verilen “ÇED olumlu” kararına karşı 27 Kasım’da dava açtı.

Bölgede yaşayan yurttaşların 45 bin ıslak imzalı itiraz dilekçeleri, 115 bin change.org imzasına rağmen, 9 Kasım ve 11 Kasım günlerinde Edirne İdare Mahkemesi’nce yapılan keşiflerin bilirkişi raporlarını beklemeden Botaş A.Ş.’nin çalışmalarına başlaması ayrı bir tartışma konusu oldu.

İPTAL EDİLEN ‘ÇED OLUMLU’ KARARI TEMYİZLE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Önceki keşifte 10 bilirkişinin 90 civarında hukuka ve bilime aykırılık saptadığı 113 sayfa raporuna istinaden Edirne İdare Mahkemesi’nce ÇED olumlu kararının iptaline karar verilmiş ancak temyiz sonucunda 1. ÇED ve beklenmedik bir şekilde 2. ÇED raporu da yürürlüğe girmişti.

‘ACİLEN YÜRÜTMEYİ DURDURUN’

Çevreciler, Edirne İdare Mahkemesi’ne 1.ÇED ve 2.ÇED davaları için ayrı ayrı ‘acilen yürütmeyi durdurun’ konulu iki dilekçe verdi.
Dilekçede, şu ifadeler yer aldı:

*Edirne İdare Mahkemesi’nin 26.02.2020 tarih ve 2019/943 Esas 2020/270 Karar sayılı gerekçeli kararı ve dayanak 24.01.2020 havale tarihli 113 sayfalık Bilirkişi Heyet Raporu bilimsel ve mevzuat açısından 90 civarındaki hukuksuzlukları kesin olarak ortaya koymuştur.

“İKİ FARKLI ÇED RAPORU VARLIĞI GÖRÜLMEMİŞ BİR SKANDAL”

*Çevre ve Şehircilik Bakanlığı büyük bir idari garabete imza atmıştır. Şu an ortada BOTAŞ’ın sunduğu birbirinden farklı iki ayrı ÇED Raporu vardır. Bakanlık birbirinden farklı her iki rapora da ÇED Olumlu Kararı vermiştir. İnşaat ve hafriyat çalışmaları hangi ÇED raporuna ve hangi ÇED Olumlu kararına göre yürütülmektedir. Tek bir proje için iki ayrı ÇED raporu, tek bir proje için iki ayrı ÇED olumlu kararının varlığı görülmemiş bir skandaldır.

*İkinci ÇED raporuna verilen ÇED olumlu kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için Sayın Mahkemenizin 2020 / 646 Esas sayılı davayı açtık. Bu dosyanın da sayın Mahkemece delil olarak incelenmesini talep ediyoruz.

“ARAZİLER ŞU ANDA GERİ DÖNDÜRLEMEYECEK ŞEKİLDE TAHRİP EDİLİYOR”

*Şu anda müvekkillerin tarım arazileri ve Saros Kıyı Kuşağı geriye döndürülemeyecek şekilde tahrip edilmektedir. Önümüzdeki günlerde 5403 sayılı yasaya göre korunması gereken diğer tarım arazilerine ve yanan orman alanları olduğu Anayasal koruma altında olması gereken orman varlıklarımıza, denize ve kıyıya bu tahribat yayılacaktır.

*İdari Yargılama Usulü Yasası’nın 27. maddesine göre yürütmenin durdurulması kararının verilebilmesi için “idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idarî işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi” gerekmektedir.

“FAY HATTI OLASI BİR DEPREMDE BÖLGEYİ TAHRİP EDECEK”

Saros Gönüllüleri tarafından yapılan açıklamada, “Edirne İdare Mahkemesi’nce derhal Yürütmeyi Durdurma kararı verilerek, dünyanın kendi kendini temizleme özelliği olan Saros körfezini, bölgenin en önemli, turizm potansiyeliyle, denizimizi ve bölgenin tüm flora ve faunasını korumak ve 17 km boru hattı için tarım arazilerinin yok olmamasını, 7891 ağacın kesilmesini önlemek istiyoruz.

Diri Ganos fay hattının olası bir depremde bölgeye vereceği tahribatı öngörüyoruz. Saros Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin, Saros Körfezi Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi’nin ve tüm habitatı korunması için hızla ilerleyen inşaat çalışmalarının derhal durdurulmasını istiyoruz” açıklaması yapıldı.

Benzer Haberler