Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sayıştay’a takıldı!

Yayın tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 6:48 pm - Güncelleme: 21 Eylül 2023 Perşembe 6:48 pm

Sayıştay‘ın 2022 yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Denetim Raporu’na göre, bakanlığın kendi bütçesinden ödemesi gereken giderlerin ‘döner sermaye’den karşılandığı belirtildi. Raporda, bu durumun döner sermayeli işletmelerin kuruluş amacına uygun olmadığı ifadeleri yer aldı.

Sayıştay, 2022 yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Denetim Raporu yayınlandı. BakanlığınBakanlığı’nın bütçesinden ödenmesi gereken harcamaların döner sermaye işletmesi bütçesinden yapıldığının belirtildi.

‘DÖNER SERMAYE’ DEĞERLENDİRMESİ

Raporda, döner sermaye işletmesinin harcamalarını oluşturması gereken kalemlerle ilgili şu değerlendirme yapıldı:

“İşletme kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen personele yapılan aylık, ücret ile malî ve sosyal haklarına ilişkin ödemelerden, döner sermaye hizmetlerine ilişkin kırtasiye ve büro malzemesi, su ve temizlik malzemesi, enerji alımları, yiyecek, içecek, giyim, özel malzeme, güvenlik ve koruma malzemesi ve benzeri tüketim malzemeleri alım giderlerinden, işletmenin hizmetlerine ilişkin olarak görevlendirilecek personele 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yapılacak ödemelerden, işletme faaliyetleri ile ilgili yasal giderler ile vergi, resim, harçlar ve benzeri giderlerden, işletme faaliyetleri için gerekli olup, müşavir firma ve kişilerden temin edilecek olan her türlü hizmet alım giderlerinden, faaliyetlerin gerektirdiği haberleşme, taşıma, ilan, sigorta, komisyon giderlerinden, hizmet ve faaliyetlerin gerektirdiği yurt içi ve yurt dışı eğitim, staj, kurs, toplantı, konferans, sempozyum, sınav, etkinlik ve paneller için yapılacak giderlerden, işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere, satın alınacak olan her türlü menkul mal ve gayrimaddi hak alımı giderleri gibi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyetlerini sürdürmeye yönelik giderlerden oluşmalıdır”

Ağırel’in ‘Sayıştay’ın sakladığı milyonluk usulsüzlük’ yazısına yayın yasağı

“BAKANLIĞIN ÖDEMESİ GEREKENLERİN DÖNER SERMAYEDEN ÖDENMESİ KURULUŞ AMACINA UYGUN DEĞİL”

Sayıştay raporunda; Bakanlığın bütçesinden ödenmesi gereken harcamaların döner sermaye işletmesi bütçesinden ödenmesinin döner sermayeli işletmelerin kuruluş amacına uygun olmadığını belirtildi. Raporda, şu saptamalara yer verildi:

“Döner Sermaye İşletmesinin giderlerinin büyük çoğunluğunun ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kendi bütçesinden ödemesi gereken Bakanlığın elektrik, su, doğalgaz gideri gibi cari giderlerden, il müdürlüklerine akaryakıt alımı, bakanlığın tüm personeline koruyucu güvenlik malzemesi alımı, Bakanlığın düzenlediği fuar ve organizasyon giderleri gibi mal ve hizmet alım giderlerinden, bakanlık binasının bakım onarımı, Bakanlık hizmet binasını yapım işinden dolayı TOKİ’ye kalmış olan borcun ödenmesi gibi sermaye ödemelerinden ve bakanlık personelinin yurtiçi ve yurtdışı yolluk ödemelerinden oluştuğu görülmüştür” denildi.