Sağlıkta şiddet protestosuna katılan 400 sağlık çalışanı hakkında soruşturma!

Yayın tarihi: 2 Eylül 2022 Cuma 11:08 pm - Güncelleme: 2 Eylül 2022 Cuma 11:08 pm

Muğla Tabip Odası, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü’nün, iş bırakma eylemlerine katılan 400 sağlık çalışanı hakkında disiplin soruşturması başlattığını açıkladı.

Sağlıkçılara yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla anayasal haklarını kullanarak grev kararı alan 400 sağlıkçı hakkında soruşturma başlatıldı.

Muğla Tabip Oda Başkanı Cafer Şahin, “Bilindiği üzere ülke genelinde tüm sağlık çalışanları, sağlıkta şiddete karşı gerçek önlem ve yaptırımlar için, adil ve tümüyle emekliliğimize yansıyan ücret talebimiz için, güvenli ve insanca çalışma koşulları için, 30 Haziran ceza yönetmeliğinin geri çekilmesi için 14, 15, 16 Mart, 15 Haziran ve 30 Haziran, 1 Temmuz tarihlerinde demokratik hakkımızı kullanarak iş bıraktık. Muğla İl Sağlık Müdürlüğü’nün, bu iş bırakmalarla ilgili olarak yaklaşık 400 hekim, ebe, hemşire hakkında disiplin soruşturması başlattığını öğrenmiş bulunmaktayız” diye konuştu.

Şiddete karşı yürüyen sağlık emekçilerine polis müdahalesi

Sağlık çalışanlarına verilecek olan cezaların örgütler tarafından dava edileceğini söyleyen Şahin, şöyle konuştu:

“Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 20.03.2014 tarih ve 975 sayılı kararında ‘üyesi bulunduğu sendikanın kararına uyarak göreve gelmeme eylemine katılan kişinin bu faaliyetinin sendikal faaliyet olarak kabul edilmesi ve ceza tesis edilmesinde hukuka uyarlılık görülmediği’ açıkça ifade edilmiştir. Sağlık Bakanlığı’mız da 07.01.2022 tarih ve 161 sayılı yazısında, bu Danıştay kararına atıfta bulunarak sendika kararı ile iş bırakmalarda ceza tesis edilmemesi gerektiği konusunda görüş bildirmiştir. Bu karar ve görüşlere rağmen Muğla İl Sağlık Müdürlüğü’nün yaptığı işlemler hukuksuz olup, verilecek olan cezalar örgütlerimiz tarafından dava edilecektir. Ayrıca verilen cezalar, Sayın Bakan’ımız tarafından defalarca müjde tweetleri ile duyurulan teşvik ödemelerinin de kesilmesine yol açacak ve bir fiile iki ceza verilerek ayrıca başka bir hukuksuzluğun da önü açılacaktır. Biz, bu açıklamaya katılan sağlık örgütleri olarak, bu işlemler karşısında kararlılık ve direncimizin artacağını, sonuç alana kadar mücadeleye devam edeceğimizi bildiririz.

“SORUMLULAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

Ayrıca sorumlular hakkında 6023 sayılı Kanun’a istinaden, tabip odası faaliyetlerini engellemek fiiliyle Muğla Tabip Odası’na başvuracağımızı, sendikal faaliyetleri engellemek fiiliyle Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacağımızı ve İl İnsan Hakları Kurulu’na da konuyla ilgili olarak şikayette bulunacağımızı kamuoyuna bildiririz.”

İnfial yaratacak sağlıkta şiddet görüntüsü! “Ne yapacağım vuruyorum”