Ruhların harbi

15 Mart 2022 Salı

S.Cengiz Gündoğdu

Rusya, Ukrayna’yı işgal ve istila etmek hedefi ile Ukrayna’ya karşı harp etti. Bu mevzuu çeşitli kalemler tarafından tahlil ve tespit edildi. Ne var ki bu tahlil ve tespitler çok şahsı olup ilim ve mantık zaviyesinden naşi bir böyle zayıftı.

Biz bu yazımızda hadiseyi ilmi ve mantıki metotlar ile ele alarak tahlil ve tespit edeceğiz. Bu tespit ve tahlil neticelerini her türlü şahsi menfaatten uzak ve ari olarak okurun nazarına celp edeceğiz.

Mesele nedir ve meseleye hangi zaviyeden ve nasıl bakmalıdır.

Mesele odur ki Rus ruhu yeniden harekete geçmiştir. Filvaki Rus ruhu iki asır önce harekete geçmiş ve bu Ayestefonos (şimdi Yeşilköy) mahalline kadar gelmiş ve Rus ruhunu Ayestefeqonos önlerinde İngiliz ruhu durdurmuştur.

Rus ruhu, 1917 yılında amele iktidarca vesile ederek komünizmaya bürünmüştür. Komünizma ruhunun asıl gayesi bütün dünyayı işgal etmektir. Bu ruha karşı Alman ruhu başkaldırmış ve Rus ruhunu yok etmek için harekete kadar geçmiştir. Ve Leningrad’a kadar kazanmıştır. Almanların Rus ruhunu boğması bekleniyordu. Komünizmanın ruhu boğulacaktı. Ve lakin bu olmadı. Rus ruhu Almanları Avrupa’nın ortalarına kadar kovaladı. Bunun üzerine telaşa kapılan İngiliz-Amerika ruhu karşı harekete geçti. Ve İngiliz ile Amerika ruhu Avrupa’nın ortasında Rus komünizma ruhunu durdurdu. Ve Amerika’nın hedefe komünizma ruhunu öldürmekti. Ancak 70 yıl uğraştıktan sonra komünizma ruhunu öldürdü.

Velakin ruh ölünce üç şekilde zuhur eder.

1 Hayalet olur.

Komünizma ruhu geceleri insana duhul eyler ve insanı korkutur. Filvaki bizde bir siyasetçi her sonbahar “Komünizma gelecek” diye sayıklardı.

2 Komünizma cin olur.

Bu vaziyette insanlar cin çarpmışa dönerler. Sigara paketlerinde, evlerin damlarında, İstanbul Boğazı’ndan geçen gemilerde, şarkılarda, türkülerde komünizma ararlar. Komünizma ruhu köfteciye kadar girer. Bir yazarımız köftecide köfte yerken bile komünist ruhunu andığı için yakalanır.

3 Komünizma şeytan olur.

Komünizma ruhunun en korkunç ve tehlikeli olanı komüzmanın şeytanlaşmasıdır. Her yıl Mekke’de üç kere taşlanmasına rağmen şeytan ölmez.

Şeytan yüzlerce, binlerce işçiyi komünizmaya esir eder. İster öldür, ister hapse at, komünizma bir yolunu bulur, insanı şeytanlaştırır. Ve işte Rusya’da yeniden insanlarda vücut buldu ve savaşı başlattı.

Komünizmayı nasıl önleyebiliriz?

Komünizma ruhu ancak şöyle önlenir: 5 gram tuz ruhu, 5 gram nişasta, bir keseye konacak. Kese, dış kapının üstüne asılacak…

Benzer Haberler