Rekabet Kurumu’ndan Arçelik’e yüzlerce milyonluk ceza

Yayın tarihi: 9 Ağustos 2023 Çarşamba 11:33 am - Güncelleme: 9 Ağustos 2023 Çarşamba 11:33 am

Rekabet Kurumu, Arçelik Pazarlama’ya rekabete aykırı uygulamalar yaptığı gerekçesiyle 365,4 milyon TL para cezası verdi.

Rekabet Kurumu, Arçelik Pazarlamaya’ya 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar” başlıklı dördüncü maddesine aykırı faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle 3655,4 milyon TL idari para cezası verdi.

Rekabet Kurumu’nun açıklaması şöyle;

“Rekabet Kurulunun 09.09.2021 tarihli ve 21-42/617-M sayılı Kurul kararı uyarınca yürütülen soruşturma ile ilgili olarak düzenlenen Rapor’a ve Ek Görüş’e, toplanan delillere, yazılı savunmalara, sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalara ve incelenen dosya kapsamına göre,

a) Arçelik Pazarlama AŞ tarafından yeniden satıcılarının satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edildiğine,

b) Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrası hükümleri uyarınca 2021 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden takdiren,

– Arçelik Pazarlama AŞ’ye 365.379.161,06-TL, idari para cezası verilmesine, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir. ”

Ucuza ekmek satan fırıncıyı rekabet kurumu haklı buldu!