Polis evlatlarıma sesleniş: Benim polisim!

4 Şubat 2021 Perşembe

Prof. Dr. Emre Kongar

2 Şubat 2021 Salı günü, Kadıköy’de göstericilerin arasına katılan provokatörü ve polisin öğrencilere nasıl zalimce davrandığını görünce, bu evlatlarımıza ve özellikle de onların amirlerine bir kez daha seslenmek ihtiyacı hissettim.

***

Polisler Ve Onların Amirleri, Müdürleri, Sıradan Devlet Memurları Değildir:

Onlar, canımızı, malımızı, namusumuzu, şerefimizi, haklarımızı, kısacası “varlığımızı” koruyan Demokratik Devletin, meşru olarak zor kullanma hakkına sahip olan, yani bu koruma işlevini bizzat sahada uygulayan görevlileridir.

Benim Polisim Faşist Devletin Değil, Demokratik Devletin Polisidir:

İzinsiz olarak Demokratik ve Anayasal haklarını kullanan göstericileri korumanın da ana görevleri arasında olduğunu bilir.

Kamu düzenini korurken, amirlerinin emirlerini yerine getirirken, izinsiz olarak barışçı eylemler yapan göstericilerin haklarını da korumanın esas görevleri arasında olduğunu unutmaz.

Bütün vatandaşların, ırk, din, dil, cinsiyet kimlikleri açısından fark olmaksızın, devlet karşısında eşit olduğunu bilir; hiçbir kimlik grubuna “potansiyel suçlu” veya “sapkın” gözüyle bakmaz.

Benim Polisim Din Devletinin Değil, Laik Devletin Polisidir:

Bütün dinler ve mezhepler bakımından inançlı ya da inançsız bütün vatandaşlara eşit davranır, hepsini çoğunluğa veya birbirine karşı korur.

Hiçbir dinin, mezhebin, tarikatın, cemaatin emrinde değildir.

Görevini yaparken, kendi inancını da ön plana çıkarmaz.

Benim Polisim Hukuk Devletinin Polisidir:

Zor kullanma hakkını hukuktan aldığını, ancak hukuka uygun olarak orantılı bir biçimde zor kullanabileceğini bilir.

Her tutum ve davranışının hukuk denetimine tabi olduğunun bilincindedir.

Hiçbir zümrenin, partinin, örgütün, kişinin emrinde değildir.

Sadece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne, Anayasa’ya, yasalara, yönetmeliklere bağlıdır.

Kamu hukukuna olduğu kadar, vatandaşın kişisel hak ve hukukuna da uygun davranır.

Gösteri, yürüyüş ve açıklama yapma hakkının izinsiz olarak kullanılabileceğinin bir Anayasa hükmü yani hakkı olduğunu bilir.

Benim Polisim Sosyal Devletin Polisidir:

Vatandaşa, zulüm yapmak için değil, devletin şefkatli, yardımcı ve koruyucu eli olarak, onun kişisel haklarını ve özgürlüklerini korumak üzere uzanır.

Benim Polisim, Evlattır, Anadır, Babadır, Kardeştir, Eştir:

Vatandaşlara, insanlığını bilerek, anası, babası, evladı, kardeşi, eşi imiş gibi saygı ve sevgiyle davranır.

Ve elbette onlardan da böyle insanca, saygılı ve sevgili davranış bekler.

Benim Polisim Özverilidir:

Sabit geliriyle geçim sıkıntısı çekerken, zor koşullarda görev yaparken, devleti ve vatandaşları korumak için gerektiğinde hayatını tehlikeye atar.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

Benzer Haberler