“Pandemide, bayram tatilinde postacılar evinde olmak istiyor”

13 Mayıs 2021 Perşembe

PTT’de çalışan işçiler ‘liyakatsız’ atamaların yükünü işçilerin çektiğini söyleyerek tam kapama döneminde ve bayramda çalışılmaya devam edilmesine isyan etti. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’ndan (KESK) konu hakkında açıklama yaptı.

 

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun PTT’de çalışan işçilerin isyanını şu şekilde duyurud:

Geçen seneden beri pandemi sürecinde işkolumuz olan PTT’de yaşanan olumsuzluklara karşı verdiğimiz mücadeleye adeta gözlerini kulaklarını tıkayan, PTT Genel Müdüründen daha fazla yetkilere sahip olduğunu sanan, kraldan çok kralcı mantığı ile davranan, tüm PTT emekçilerinin asli ve ciddi sorunları ile uğraşması, çözüm yolları üretmesi ve her sendikayla eşit mesafede ilişki kurması gerekirken bunların yerine emekçilerinin yasalar ve genelgelerle tanınan haklarını ortadan kaldıracak işlemlere imza atan yöneticiler yine bir bayramda daha PTT emekçilerine “çalışacaksınız” dedi.

Yine yandaş zengin edildi

Kamu kurumlarında bayramda çalışmayan emekçiler 9 gün idari izinli iken PTT’deki emekçilerin idari izinlerinin kaldırılmasını, Pazartesi, Salı tam gün Çarşamba günü yarım gün çalıştırılmasını kabul etmiyoruz. PTT emekçileri son dönemlerde sahada en fazla emek üreten, en fazla çalışan emekçilerdir. PTT Genel Müdürlüğü bu çalışmaları ödüllendireceği yerde postacılara ceza niteliğinde kararlar alıyor. Cumhurbaşkanlığı genelgesine uymayarak kendisi PTT genelgesi hazırlıyor, hazırladığı Genelgeye kendisine bağlı olan Başmüdürlükler dahi uymuyor.

PTT genelgesinde mesai saatlerinin ne olacağının yazılmasına rağmen, bazı Başmüdürlükler kendilerine göre saat belirliyor, dönüşümlü çalışmayı ortadan kaldırıyorlar.

Canla başla çalışan PTT emekçilerinin idari izinlerinin kullandırılmaması ve aynı zamanda bayramda çalıştırılmaları kabul edeceğimiz bir durum değildir. Bu karar hemen geri alınmalı, Posta emekçileri de diğer kamu kurumlarında olduğu gibi izinli olmalıdır.
Bu uygulamaların sebebi liyakatsiz olarak atanan, daha önce Birlik Haber-sen şube başkanlığı yapmış olan, şimdi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı yapan ve kurumu tamamen bir sendikanın tekeline sokan kişidir.

Ne mi yapmış bu İnsan Kaynakları Daire Başkanı?

– PTT emekçilerinin kullandığı idari izin hakkını, hem de adına tam kapanma denen bu dönemde gasp ettirerek tarihe geçmiştir.
– Pandemide binlerce emekçi pozitif vakayken, onlarca emekçi de hayatını kaybederken, bırakın ciddi önlemler almayı, önlem alınsın diyen, korunma ve çalışma şartlarının düzeltilmesini talep edenler için keyfi ve hukuk dışı cezalar vermiştir.
– Böylesine hayati bir dönemde, başta çalışanların ve kurumun sorunları ile uğraşması gerekirken, adeta bir ajan ordusu kurarak, muhalif ve PTT’nin önlem almaksızın PTT emekçilerini çalıştırmasını eleştirenlerin sosyal medya hesaplarını takibe alıp Ortaçağ mantığı ile ceza veren biri olarak hatırlanacaktır.
– Tarafsız olması ve kurumda örgütlü her sendikaya eşit mesafede durması gereken İnsan Kaynakları Daire Başkanı Memur-Sen’i ziyaret etmiş, resimlerini paylaşmış, sendikal ayrımcılık yaptığını açıkça göstermiştir.
– Ülkenin bir çok PTT işyerlerinde Başmüdürlük unvanı dahil, tüm yönetici atamalarını kendi sendikasının üyelerinden seçerek yapmıştır. Kendisinin atanmasında olduğu gibi liyakatı esas almamıştır.
– Kendisinin bağlı olduğu yandaş sendikanın taleplerini dinleyen, hatta PTT’nin aldığı kararları onlara ışık hızıyla ulaştıran bu kişi, sendikamıza gelişmeler, disiplin cezaları, sürgünler, hukuksuz kararların sebepleri sorulduğunda “makamın oluru” diyerek tüm sorumluluğu PTT Genel Müdürüne atmıştır.
İdarecilerin atamalarını liyakata göre değil sarı sendikaya sadakatiyle ile yapıldığında bunun sonucunda kurumun itibar kaybettiği, alınan kararların kuruma zarar verdiği unutulmamalıdır.
2013 yılında PTT AŞ yapıldıktan kurumun yapısını değiştirerek, görevde yükselme sınavı yapılmayarak çoğu Genel Müdürlük birimlerine, Başmüdürlük birimlerine ve Merkez Müdürlüklerine atanan idarecilerin çoğunun sarı sendikaya yakınlığı ile bilinmeleri tesadüf değildir.
Örgütleme çalışmalarımız sırasında gezdiğimiz illerdeki Başmüdürlerin çoğunun Birlik Haber-sen il temsilcileri gibi çalışmaları, 4688 sayılı sendikalar yasasına, Anayasaya, ILO sözleşmesine göre suçtur. Bu suçu işlemelerine bu daire başkanı örnek teşkil etmektedir. Biran önce PTT Genel Müdürlüğü bu kişileri uyararak gerekli önlemleri almalıdır. Kamu kurumu kendisine yakışır işler yapmalıdır.

Hukuksuz hiçbir yazının altına imza atmamalıdır.

Ne geçmiş tükendi, ne de yarınlar…

İş kolumuzun ilk sendikası olan KESK Haber-Sen olarak, ne tür zorlukla ve baskıyla karşılaşırsak karşılaşalım, tüm hukuksuz ve keyfi uygulamalara rağmen, PTT emekçilerinin tüm sosyal, ekonomik ve demokratik haklarını sonuna kadar savunmaya, kurumumuza sahip çıkmaya devam edeceğiz.

“PTT çalışanları patates soğan çuvallarını taşımaya zorlanıyor”

Benzer Haberler