Özel hastanelerde koronavirüs tedavisine ücret ödenecek mi?

4 Nisan 2020 Cumartesi

Sağlık Bakanlığı, özel hastanelerde koronavirüs tedavisinden ücret alınmayacağını bildirse de kimi hastanelerde tedavi ücreti talep ediliyor. Peki, devlet hastaneleri ve özel hastanelerde koronavirüs tedavisine ücret ödenmesi gerekiyor mu?

Doktor Ergün Demir ve Doktor Güray Kılıç, “Koronavirüs tedavisi gören yurttaşlardan ücret talep edilebilir mi?” sorusuna yanıt verdi.

Bakan Selçuk: Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacı geri ödeme listemize aldık

Doktor Ergün Demir’in blogunda yayınladığı yazıda şu bilgiler yer aldı:

“COVID-19 salgını nedeniyle birçok vatandaşımız kamu ve özel hastanelerde tedavi görmektedir. Özel hastanelerin de pandemi hastanesine dönüştürülmesi ile birlikte Sağlık Bakanının test ve hasta yatış sürecine ilişkin kamu ya da özel hiçbir sağlık kuruluşunun ücret talep edemeyeceğini ifade etmesine rağmen son günlerde özellikle bazı özel hastanelerin COVİD-19 tanısı alan yatan hastalardan ücret talep ettiği bilgisi kamuoyunun gündemindedir. Sosyal Güvenlik Kurumunun SUT ’ta yapacağı bir değişiklik ile bu duruma engel olması beklenmekteydi.

04 Nisan 2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile;

COVİT-19 olası/kesin tanılı hastaların özel hastanelerde yoğun bakım sürecinden önce ve sonra serviste yatış sürecinde yapılacak her türlü işlem/girişim/tetkik/tahlil için ilave ücret alınmamasına ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır.

SUT değişikliğinde yoğun bakım tedavisinde sadece pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tedavilerde pandemi bakım hizmeti ile pandemi olgularına yönelik tedavilerde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından temin edilen antiserumlar ile ilaçların parenteral formları için SGK’nın hastanelere ödeyeceği ücrette artış yapılmıştır.
Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.4.4.H (Yoğun bakım tedavisi) numaralı maddesinin altıncı fıkrasında;

‘’Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı) tarafından temin edilen Botulismus Polivalan Antiserumu (Tip A, B ve E), Botulismus Polivalan Antiserumu (Tip A, B, C, D, E, F, G ), ATC kodu “B01AC, B01AD, R07AA” olan ilaçların parenteral formları ile immünsuprese veya immün yetmezliği olan hastalarda ATC kodu “J02AA, J02AC, J02AX ,V03AB34 ” olan ilaçların parenteral formları, ayrıca faturalandırılabilecektir.’’ değişikliği yapılmıştır.

SUT değişikliğinin özeti şudur; Sosyal Güvenlik Kurumunun tüm hastaneler için geçerli olan yoğun bakım tedavisinde, sadece pandemi süresince olası veya kesin COVİD-19 pozitif olgularına yönelik tedavilerde hastanelere ödeyeceği ücrette yaklaşık iki kat artış yapılmıştır.

‘KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL’

Sonuç olarak;

Özel hastaneler, pandemi hastanesine dönüştürülmesine karşın herhangi bir değişiklik yapılmadığı için COVİD-19 olası/kesin tanılı hastaların yoğun bakım sürecinden önce ve sonra serviste yatış sürecinde yapılacak her türlü işlem/girişim/tetkik/tahlil için ilave ücret almaya devam edebileceklerdir.

Yılardır hastalardan %200 ve ötesi ilave ücret alan ve ancak şimdilerde pandemi nedeniyle elektif vaka başvurularının azalması nedeniyle gelirleri düşen bazı özel hastanelerin bu pandemi durumunda bile vatandaştan ilave ücret almaları kabul edilebilir bir durum değildir.

Pandemi döneminde vatandaşlar can derdine düşmüş iken özel sağlık işletme sahipleri ise maliyet derdindeler. AKP iktidarının yıllardır kamu aleyhine destekleyip büyüttüğü özel sağlık sektörü pandemi döneminde bile COVİD-19 hastalığına “maliyet” ve “kâr” penceresinden bakmaktadır.

Vatandaşlara uygulanan prosedür özel sağlık işletme sahiplerine de uygulanmalıdır.

Yetkililerin yapması gereken, fakat özel hastane sahiplerine yapmakta imtina ettikleri konuları tekrar hatırlatıyoruz;

– Özellikle İstanbul’da kamu hastanelerinin yoğun bakım üniteleri doluluk oranı artmasına rağmen özel hastanelerin yoğun bakım servislerini kullanmada sıkıntılar yaşanmaktadır. Pandemi ilan edilen özel hastaneler kamu eliyle hizmet vermelidir. Burada görev yapan hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının ücretleri kamu tarafından ödenmelidir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NA ÇAĞRI

– Sorunun muhatabı ve sürecin başından beri başını kuma gömen Sosyal Güvenlik Kurumuna çağrımızı tekrarlıyoruz: Yapılacak SUT değişikliği ile sadece pandemi süresince olası veya kesin COVİD-19 pozitif olgularına yönelik tedaviler SUT EK-2/G ilave ücret alınmayacak işlemler listesine alınmalıdır.

– Sağlık kurum ve kuruluşlarında yaşanan kişisel koruyucu ekipman, hijyen malzemesi dağıtım koordinasyon bozukluğu için ‘’tüm çalışanlar için kişisel koruyucu ekipman ve hijyen malzeme paketi’’ Sosyal Güvenlik Kurumunca ‘özel hallerde karşılanan tıbbi malzemeler listesine’ alınmalı ve sağlık çalışanlarına kurum tarafından dağıtılmalıdır.

– Eğer SUT Değişikliği yapılamıyorsa başka herhangi bir konuda çıkartılan bir dizi yazı ve genelge gibi bir an önce aşağıda belirtilen hususlarda genelge yayımlanabilmelidir:

Özel hastanelerin;

1. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının işten çıkartılmasına ve ücretlerinin kesilmesine,
2. Kişisel koruyucu ekipman ve hijyen malzemesi eksik verilerek çalışanlarını korunaksız bırakmasına,
3. Olası veya kesin COVİD- 19 pozitif tanısı alan yatan hastalardan ücret almasına,
engel olunmalıdır.”

Benzer Haberler