OHAL’i uzatan torba kanun teklifi komisyondan geçti

13 Temmuz 2021 Salı

OHAL’i uzatan torba kanun teklifi komisyondan geçti

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

OHAL düzenlemelerini uzatan ve ekonomik düzenlemeleri de içeren torba kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklif ile; terörle mücadele kapsamında, gözaltı süreleri yeniden düzenleniyor. Buna göre terörle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması gibi birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresi 31 Temmuz’dan itibaren 3 yıl uzatılabilecek.

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklifle, güvenlik korucularına ödenen ücretlerin asgari ücret altında kalması halinde, bu ücretler asgari ücrete tamamlanacak.

TÜİK’LE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK

Teklifle, Türkiye İstatistik Kurumu ‘Özel bütçeli Diğer İdareler’ bölümüne alınacak. Teklife göre ayrıca, Rekabet Kurulu ve Kurumu Başkanı ve üyelerinin, üyeliklerinin sona ermesinden iki yıl süreyle görevden ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde soruşturma konusu sektörlerde faaliyet gösteren tüzel kişilerde görev yapamayacaklar.

Diş protez laboratuvarlarında diş protez teknisyenleri ve diş protez teknikerlerinin alt iş ve işlemlerinde yardımcı olmak üzere 31 Aralık 2011 ile 23 Kasım 2015 tarihlerin arasında Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenmiş olan protokol kapsamında eğitim almış olanların diş protez laboratuar sahibi ve mesul müdür olmamak üzere yardımcı personel olarak çalışabilecekler.

Türk Parasını Koruma Kanunu’na dayanılarak çıkarılan karar, yönetmelik, tebliğ ve diğer genel ve düzenleyici işlemler uyarınca başvurusu alınacak, düzenlenecek veya onaylanacak her türlü izin veya belge ile Bakanlık tarafından geliştirilen bilgi sistemlerinin sistem kullanıcılara sunumu kapsamında, her bir başvuru, uzun, belge veya sistem sunumu için bir yıl içerisinde altı milyon Türk lirasını geçmemek üzere ücret almaya yetkili olacak.

Teklifle, endüstriyel sektörün hava ayrıştıran tesislerinin ormanlık alanda kurulabilmesine izin verme yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda görevli tabip ve eczacı olarak çalışanlar döner sermayeden ek ödeme yapılması öngörülüyor.

Teklife göre, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti sunmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları da söz konusu protokol doğrultusunda götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti bedeli ödeyecekler.

Rekabet Kurulu ve Kurumu Başkanı ve üyelerinin, üyeliklerinin sona ermesinden iki yıl süreyle görevden ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde soruşturma konusu sektörlerde faaliyet gösteren tüzel kişilerde görev yapamayacaklar.

Benzer Haberler