Öğrenciler uzaktan öğrenemedi ama LGS’de yarışacak

3 Nisan 2021 Cumartesi

Öğrenciler uzaktan öğrenemedi ama LGS’de yarışacak

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin uzaktan eğitim hakkında yaptığı araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 61.1’i okulda yapılan yüz yüze derslerde, uzaktan eğitime göre daha iyi öğrendiklerini kaydetti.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü (BÖTE) öğretim üyeleri, TÜBİTAK destekli olarak İstanbul’un tüm ilçelerinden toplam 6 bin 342 ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencileri ile öğrencilerin uzaktan eğitime ilişkin algıları ve duygularına yönelik çalışma düzenledi.

Çalışmadan elde edilen veriler, öğretmenlerin ders işleyişine yönelik öneriler geliştirilerek kitapçık haline getirildi ve okul yöneticileri ile öğretmenlere iletildi.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, Derslere düzenli devam eden öğrencilerin yüzde 47.8’i, “Çevrimiçi ortamda öğreniyorum” derken, derslere bazen giren öğrencilerin yüzde 20’si “Çevrimiçi ortamda öğreniyorum” yanıtını verdi. Sessiz ev ortamına sahip öğrencilerin yüzde 38.7’si, ders sürecini daha verimli geçirdiğini, yüzde 61.1’i ise okulda yapılan yüz yüze derslerde, uzaktan eğitime göre daha iyi öğrendiklerini kaydetti. Sınıf kademesi arttıkça çevrimiçi derslerden öğrendiğini belirten öğrenci oranının azaldığına işaret edilen kitapçıkta, ilkokul öğrencilerinin yüzde 52.3’ünün, ortaokul öğrencilerinin yüzde 42.8’inin, lise öğrencilerinin yüzde 21.3’ünün çevrimiçi derslerden öğrendiğini söylediği belirtildi.

Öte yandan bazı derslerde öğrenip bazı derslerde öğrenemediğini söyleyen öğrencilerin oranının, sınıf kademesi arttıkça yükseldiği ifade edildi. İkokul öğrencilerinin yüzde 43.4’ü, ortaokul öğrencilerinin yüzde 50.6’sı ve lise öğrencilerinin 62.3’ü, bazı derslerde öğrendiğini, bazı derslerde ise öğrenemediğini kaydetti. Derslerde dikkatini toplayabildiğini belirten öğrenci oranı sadece yüzde 26.2.

Benzer Haberler