Oğan hadisesinin tahlili

Yayın tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 11:18 am - Güncelleme: 30 Mayıs 2023 Salı 11:18 am

Sayıl Cengiz Gündoğdu

Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığı seçiminde AkParti namzeti, Muhterem Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini söyledi. Sinan Oğan Ak Partiye desteğini deklare edince sol cenahtab ve CHP takımından itirazlar yükseldi ve Oğan’ın daha önce dile getirdikleriyle pratiğin insicam içinde olmadığı iddia edildi.

Hadise görünüşte iddia sahiplerine hak verdirecek istikamettedir. Ama biz bu istikamete kapılmadan Sinan Oğan hadisesini, indi ve subjektif hislere kapılmadan mantıki, ilmi ve felsefi esas ve prensipleri gözeterek, analojik ve dermatolojik ve fenomolojik metotla tahlil ve terkip edeceğiz.
Evvel emirde ilk yapılması icap eden şudur: Oğan hadisesinde kaç kategori vardır. Kategoriler tesbit ve tebcil edilmeden yapılacak olan tahlil indi ve subjektif olup ilmi ve fenomolojik açıdan bir kıybete naiz değildir.
Bizim ilmi-mantıki usulümüz, 17 asrın ünlü ve kamil olup binnetice alim ve fazıl olan bir neslin devamı olmaktayız. Bueadan hareketle deriz ki, Oğan hadisesinde üç adet kategori vardır. Bu üç adet kategori,
-Söz kategorisi
-Hayat kategorisi

-Pratik kategorisi olmak üzere tasnif olurlar.

Bir de şuna dikkat etmek lazım gelir, bu üç kategori şahsına mahsup olup, ümlü feylosof Lebniz’in ifade ettiği monad’lara benzer. Monadlar arasında irtibat, ilgi ve alaka yoktur. Söz kategorisi, hayat kategorisi ile ve Pratik kategori ile de alakası yoktur. Bu analizden sonra şunu tesbit etmemiz lazımm gelir şöyle ki, söz vermnek, ille de o söz için hareket etmeyi mecburi kılmaz. Mesela, bir konuda o kişiye söz verdiniz ille de o sözü tutmanız lazım gelmez. Söz kategorisi söz kategorisidir.

Ve hayat kategorisi, hayat kategorisidir. Söz kategorisi, hayat kategorisi karıştırılmamalıdır. Bu nazari ilmi ve mantığı Oğan hadisesine tatbik edecek olursak, Oğan ilmi ve mantıki hareket etmiştir. Buna karşı sol ve Kemalist cenah, Oğan’ı sözünde durmadı diye tenkide yeltenmişlerdir. Bunlar koyu cahil sol ve CHP’li takımdır. Ve bunlar biraz felsefe çalışsalardı. Monad nedir, kategori nedir ve söz kategorisinin hayat kategorisinin, pratik kategorinin felsefi problemleri nedir ve bu problemlerin fenemoloji ile alakası nedir ve bu alakayı kim tesis etmiştir? Hem bunları bilmezler, hem de cahilce konuşurlar.

Ne olacak, solcu ve Kemalist alayı.

Şimdi gelelim, üçüncü kategoriye… Bu kategori aslında numen dünyasındadır ve Kendinde Şey’dir. Koskoca Aristo bile on kategori bılmuş ve fakat bu kategoriyi görememiştir, daha sonra Kant da bu kategoriyiaramışsa da bulamamıştır. Pratik kategorisini, Mısır’da ikamet eden zeytin mısır köle tüccarı Karayağız Efendinin oğlu Şakrak Mecit bulmuştur. Ancak bu buluş önceleri anlaşılmadı. Sonra Boz Kamil bu buluşu ilim dünyasına duyurdu. Buna göre Pratik Kategori en üst kategori, hayat kategorisi aracılığıyla müsbet yola giriyor. Yalnız Hayat kategorisinin saf olması lazım. Hayat kategorisi aslında saf. Ama söz kategorisi bu saflığı bozabiliyor. Verdiği sözden dönmekte gecikme veya tereddüte düçme veya pişmanlık bu benzeri vaziyetler Hayat kategorisini bozuyor. Bu durumda büyük elçi, bakan, rektör, genel müdür, vali, milletvekili, baş noter, başyargıç olma potansiyeli bozuluyor.

Yaşam prensibi:Söz kategorisii dikkate alınmayacak. Hayat kategorinin saflığı korunacak.