Milli eğitim davamız

18 Ocak 2022 Salı

S.Cengiz Gündoğdu

Önce tesbit ve teşhis: Biz millet olarak Pamir ovasından yola çıkıp Selçuklu ve Osmanlı gibi iki cihan imparatorluğu kurarak, insanlığa, eğitim, öğrenim ve ahlak dersleri vererek ve dahi insanlığa kültür ateşi yakmıştır.

Ne yazıktır ki bu ülkede bir asırdır tektip, ruhsuz ve zihniyetleri körleştiren, kültürümüze yabancı yoz ve sömürgeleştirilen bir eğitim sistemi tatbik ve tanzim edilmekte olup, bu sistem, kültürümüze, inançlarımıza, felasetimize, mesebimize külliyen aykırıdır.

Zırnık kadar anlamadığınız Batı medeniyetinden laikliği aldınız ve onu din yaptınız. Eğitim sistemimiz farmosen, mason, ateist solcu Yahudilere teslim edildi. Hülasa eğitim, cellatlara kalmış ve cinayetler işlenmektedir eğitim adına. Bu durumda ne yapmak lazım gelir.

Zengin kültür tarihimizin sayfalarına bakarsak hakikatı görürüz. Batıya vurgun şaşı gözler bittabi bu hakikatı göremezler. İş bu hakikat şudur ki, 17 asrın maruf Hamamcızade Şevki Beyin mahdumu, irfan ve ilim sahibi Bekir Bey buyurmuştur ki, “Bizim medeniyet ve kültürümüzün bir yılda öğrettiğini, Batı medeniyet ve kültürü bir yılda öğretemez.” Burdan yola çıkarak ve Selçuklu ve Osmanlı imparatorluklarından feyz alarak tatbik ve tanzim edeceğimiz milli ve harsi kültüre dayalı eğitim sistemi ile bizim olan ve ışığını Selçuklu ve Osmanlıdan alan medeniyet ateşiyle dünya çapında bir uygarlık kurabiliriz. Bizim dinamik ve enerjimiz bir eğitime tatbik edildiğinde yine dünya çapında şahsiyetler vücud bulacaktır. Bir asırdır tatbik ettiğimiz laik Batı sistemi ile tam dört nesili cahil bıraktık.

Maarif münevver insan yetiştirir ve fakat biz cahil insan yetiştirdik. Nesiller boyu süren cehalete bakıp bu cahil insana, iş icat ettik. O, “İş yok” diye nankörlük yaptı. Ve yapıyor. Binlerce terörist belediyelere işe alındı. Bu terörle iltisaklı olanları tamirat diye yolları delik deşik ettiler, trafik işlemez oldu. Ve yine bu iltisaklar sahte rakıyla halkımızı infaz eyliyor. İşte bir asırlık eğitimin tatbikinin neticesi.

 

Benzer Haberler