Merkez Bankası resmi rezerv varlıkları azaldı

26 Mart 2021 Cuma

Resmi rezerv varlıkları, Şubat’ta aylık bazda yüzde 0.4 azalarak 95.3 milyar doları düzeyine geriledi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre bu dönemde, döviz varlıkları yüzde 2.1 artarak 53 milyar dolara yükselirken, altın cinsinden rezerv varlıklar yüzde 3.4 azalarak 40.7 milyar dolara geriledi.

Buna göre, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış merkezi yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) aylık bazda yüzde 8.3 artarak 30.6 milyar dolara yükseldi.
Bu tutarın yaklaşık 25.1 milyar doları anapara, 5.5 milyar doları faizden oluşuyordu. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 58 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 21.7 milyar doları bir ay vadeliydi.

Bir yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşan şarta bağlı döviz çıkışları da aylık bazda yüzde 2.1 artarak 49.4 milyar dolara yükseldi.

Benzer Haberler