16 ayda iki kez; Merkez Bankası Başkanı yine görevden alındı!

7 Kasım 2020 Cumartesi

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı. Uysal’ın yerine başkanlığa eski Maliye bakanı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’ın atandığı bildirildi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı. Göreve eski Maliye Bakanı ve Cumhurbaskanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’ın atanması yönündeki karar Resmi Gazete’de yayınlamdı.

Naci Ağbal’dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevine ise İbrahim Şenel atandı. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine de Nihat Zeybekci atandı.

16 AY ÖNCE MURAT ÇETİNKAYA GÖREVDEN ALINMIŞTI

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla önceki Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da, faiz indirimi konusunda ters düştüğü Erdoğan tarafından, 16 ay önce, 6 Temmuz 2019’da görevden alınmıştı.

“ÇÜNKÜ ADAM LAF DİNLEMEDİ”

Erdoğan, 6 Temmuz 2019’da Murat Çetinkaya’nın Merkez Bankası başkanlığı görevinden alınmasıyla ilgili, “Ülkemize döviz kuru, faiz ve enflasyon üçgeninde kurulan oyunu bozduk. Merkez Bankası’nı görevden aldık, çünkü laf dinlemiyor adam. Yeni arkadaşımıza ‘faizi düşüreceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

GÖREV SÜRESİ DOLMADAN GÖREVDEN ALINABİLİR Mİ?

Merkez Bankası başkanının Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alınıp alınamayacağı Uysal’ın göreve atanması sırasında da tartışma yaratmış ve bazı ekonomistler tarafından eleştirilmişti.

2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçilmesinin ardından yayımlanan bir kararname ile Merkez Bankası başkanlarının cumhurbaşkanı tarafından dört yıllık süre için atanması düzenlemesi getirildi. Bu sistemden önce Merkez Bankası başkanı ataması Bakanlar Kurulu tarafından beş yıllık süreler için yapılıyordu.

10 Temmuz 2018’de de ‘Üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usullerine dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararnameye üç adet liste de eklendi, bu listelerde, kararnamenin etkilediği kamu kuruluşlarının isimleri yer aldı.

Merkez Bankası hem 1 numaralı, hem 3 numaralı listede yer alıyor. Kararnamenin ‘görev süreleri’ başlığı altındaki 4’üncü maddesi, 1 numaralı listede yer alan kamu kuruluşlarındaki üst düzey görevlilerin, görev süresi dolmadan Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınmasının önünü açıyor:

“Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alanların görev süresi, atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemez. Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde, bunların görevi de sona erer. Ancak bunlar, yerlerine atama yapılıncaya kadar görevlerine devam eder. Görev süreleri sona erenler, yeniden atanabilir. Bunlar, görev süreleri sona ermeden de Cumhurbaşkanınca görevden alınabilir.”

Ancak 7. maddede, “4 üncü madde hükümleri bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (III) sayılı cetvelde yer alanlar hakkında uygulanmaz. Bunların görev süreleri ekli (III) sayılı cetvelde gösterilmiştir.” ifadeleri yer alıyor. (III) sayılı cetvelde, TCMB Başkanı’nın görev süresi 4 yıl olarak belirtiliyor.

Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarında ise, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya’nın, aynı kararnamenin “2. maddesi gereğince görevden alındığı” bildirildi. 2. madde, “Anayasanın 104 üncü maddesine göre yürütme yetkisinin sahibi olan Cumhurbaşkanı, atamaya yetkili amirlere ait yetkileri haizdir. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı kararıyla atama yapılır” diyor.

NACİ AĞBAL KİMDİR?

7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçiminde AKP Bayburt Milletvekili olarak TBMM’ye giren Ağbal, 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçiminde de yine Bayburt’tan milletvekili seçildi. Ağbal, AKP MKYK üyeliği ile MYK üyesi olarak Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 64. Hükûmette Maliye Bakanı olarak görev aldı. 65. Hükûmette tekrar Maliye Bakanı olarak atandı.

Benzer Haberler