MEB raporu doğruladı: Öğrenciler liseyi terk ediyor

1 Mart 2021 Pazartesi

MEB raporu doğruladı: Öğrenciler liseyi terk ediyor

TELE1| Rojda Altıntaş

Liseye yeni başlayanların sayısı 2005’te 1 milyon 937’ken bu rakam 2015’te 2 milyon 902 bine yükseldi. Liseye başlayanların sayısı yükseldi ama mezun olanların sayısında değişme yok denecek kadar az.

Türkiye’de son 10 yılda eğitime erişimde önemli artış görülürken eğitimini yarıda bırakıp okulu terk etme durumu ciddi bir sorun haline geldi. Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre Türkiye, Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında okulu erken bırakma alanında ilk sırada yer alıyor. Eğitimini yarıda bırakanların sayısı bölgelere göre farklı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde okulu terk edenlerin oranı diğer bölgelere oranla daha fazla.

MEB’in açıkladığı verilerde de okul terki ve devamsızlık konusunda en sıkıntılı kurumların ortaöğretim kurumları olduğunu gösteriyor. Ortaöğretimde eğitimin geldiği boyut mezun sayılarına da yansıdı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın raporuna göre 2005 yılında liseye yeni başlayanların sayısı 1 milyon 937 bin 55 öğrenciyken bu öğrencilerden 379 bin 511’i mezun oldu. Bu oran öğrenci sayıları baz alındığında 2015’te 3 milyon 47 bin 503’ü buldu. Ancak yalnızca 472 bin 169’u mezun oldu. Mezun olan sayıları 2017-2018 yılları arasında 556 bin 837’e yükseldi ancak yükselen sayıya rağmen üniversiteye giriş rakamları düştü. 2010’da liseden yeni mezun olup üniversiteye girenlerin sayısı 294 bin 913’ken bu sayı 2018’de 292 bin 130, 2019’da 280 bin 143’e düştü. Türkiye’de öğrencilerin en fazla devamsızlık yaptığı lise türü mesleki ve teknik liseler. Bu liselerde öğrenim gören öğrencilerin yaklaşık yüzde 42’si bir eğitim öğretim yılı içinde 20 gün ve üzeri devamsızlık yaptı.

Eğitim Sen Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Sinan Muşlu, bu durumun sebeplerini açıkladı.

“YÜKSEK TERK ORANININ SEBEBİ SOSYAL VE EKONOMİK SEBEPLER”

“Eğitimde sınav odaklı uygulamalar, gelecek kaygısı, öğrenci özerkliğinin sınırlılığı, okul güvenliğine ilişkin fiziki-psikolojik tartışmalar ile katı disiplin uygulamaları okullarda algılanan stresi ve devamsızlığı artırmaktadır. Ortaöğretimde gözlenen yüksek terk oranlarının açık lise uygulaması dahil öğrencilerin kariyer amaçlılığında gözlenen sorunlar, okulların bu yaş grubu için sosyal çekiciliğinin düşük olması, üniversiteye girişle ilgili umutsuzluk ve akademik yılmazlık davranışları kapsamında ele alınması önemlidir. Okul terki kapsamında ele alınan öğrencilerin eğitimlerini yarıda bırakmaları durumu ciddi sosyal ve ekonomik sonuçlar doğurmaktadır. Bu sonuçların farkında olan toplumlar, öğrencilerin eğitim sistemi içinde daha uzun süre kalmasına yönelik politikalar geliştirmektedir. Söz konusu politikalar, öğrencinin okul terki noktasına gelmeden önceki süreci analiz ederek öğrenciler için anlamlı bir okul iklimi oluşturmayı hedeflemektedir.

Benzer Haberler