Mahkeme ‘Emniyet yazısıyla’ kredisi kesilen öğrenciyi haklı buldu, bakanlık itiraz etti

18 Mart 2022 Cuma

Mahkeme ‘Emniyet yazısıyla’ kredisi kesilen öğrenciyi haklı buldu, bakanlık itiraz etti

Bakanlık, Boğaziçi protestolarına Ankara’da destek veren ve Emniyet yazısıyla öğrenim kredisi kesilen üniversite öğrencisi haklı bulunduğu davaya itiraz etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Boğaziçi Üniversite’ndeki rektör protestolarına Ankara’da destek olmasının ardından emniyetin yazısıyla öğrenim kredisi kesilen üniversite öğrencisi Ezgi Orak’ın haklı bulunduğu davayı istinafa taşıdı.

Orak’ın avukatı Cenk Yiğiter, bakanlığın istinaf talebiyle ilgili “Polisin, valiliğin ve Kredi Yurtlar Kurumu’nun ‘terör ve anarşi olayı’ dediği olay, Boğaziçi protestolarına destek amacıyla Ankara’da yapılmak istenilen basın açıklaması. Nitekim polis, bu basın açıklamasına da izin vermemiş. Öğrencilerin bir kısmını darp ederek gözaltına almış. Öğrencilerin protesto hakkını, ifade özgürlüğünü engellemiş. Bir de özerine bu ihlali devam ettirmek, öğrenim kredisine varana kadar sonuçları devam ettirmek istiyor. Şu anda Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin verdiği karar umut verici. Şimdi bölge idare mahkemesinden de hukuka uygun karar çıkmasını bekliyoruz” dedi.

‘DAVA KONUSU İŞLEMDE HUKUKA UYARLIK BULUNMAMAKTADIR’

Orak’ın açtığı davada Bakanlık mahkemeye savunma göndermişti. Bakanlık, savunmasında, Öğrenim Kredisi Yönetmeliği’nde “Kredi Verilmeyecek Haller” başlığı altında düzenlenen “Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumlarında, eklentilerinde, kalmakta olduğu yurtta, öğretim kurumu veya barındığı yurdun dışında, münferiden veya topluca her ne şekilde olur ise olsun anarşi ve terör olaylarına karışan, öğrenim özgürlüğünü ihlal edici (direniş, boykot, işgal, yazı yazma, resim yapma, slogan atma vs.) davranışlarda bulunanlara kredi verilmez” hükmü hatırlatmış ve Orak’ın kredisinin bu nedenle kesildiğini açıklamıştı.

Mahkeme, Bakanlığın ‘Kredi Verilmeyecek Haller’ başlığı altındaki hükümlere dayanarak Orak’ın kredisini kesmesini hukuka uygun olmadığına karar vermiş ve işlemin yürütmesini durdurmuştu. Mahkeme, kararında şunları kaydetmişti:

“Yönetmeliğin 7. bölümünde maddeler halinde sayıldığı, bu maddelerin hiçbirinde yasa dışı eylem ve gösterilere katılan öğrencinin öğrenim kredisinin kesileceğine ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı, diğer taraftan UYAP sistemi üzerinden yapılan sorgulamada davacı hakkında halihazırda kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmünün bulunmadığı hususu da dikkate alındığında, davacının yasa dışı eylemlere katıldığından bahisle öğrenim kredisinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, dava konusu işlem sosyal devlet ilkesinin gereği olarak davacıya verilen maddi desteğin kesilmesine sebep olacağından, davacının üniversite eğitimine devam ediyor olması ve dava konusu işlemin uygulanmasının devamı halinde yaşayabileceği ekonomik sıkıntılar nedeniyle yüksek öğrenim hayatının olumsuz etkileneceği ve bu durum sebebiyle ileride telafisi güç ve imkansız zararların doğabileceği açıktır.”

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversite’ndeki rektör protestolarına Ankara’da destek olan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ezgi Orak, gözaltına alınmış, ancak daha sonra serbest kalmıştı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne 2 Temmuz 2021 tarihinde yazı yazarak, Orak’a disiplin cezası verilmesini istemişti. Orak’ın Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan aldığı burs kesilmişti.

Orak, kredisinin kesilmesiyle ilgili Ankara 5. İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı. Mahkeme, Orak’ı haklı bularak kesilen kredisinin faizi ile ödenmesine karar vermişti.

 

Benzer Haberler