Köylülüğün sosyo-ekonomik tahlili

Yayın tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 11:25 am - Güncelleme: 27 Haziran 2023 Salı 11:25 am

Sayıl Cengiz Gündoğdu

CHP cumhurbaşkanlığı seçimi kaybetti. Bu kaybın en mühim sebebi olarak da köylü tabakasını me’sul tuttu. CHP’lilere göre köylüler cahil oldukları için CHP’ye rey vermiyorlar.

Bu görüş ve iddia, köylülük üzerinde sosyo-ekonomik tahlil yapılırsa yalnış olduğu görülür ki, esasta köylü cahildir tezini iddia edenlerin cahil olduklarını, ayan beyan ortaya koyar, şöyle ki, köylü sınıfı, bu tarihten takriben beş bin sene önce Anadolu ve Mezopotamya medeniyeti tesis etmiş ve insanlığı, cehaletten kurtarmıştır. Binnetice, buğdayı, arpayı, pirinci ve bulguru tabiattan tahsil ederek insanı, hayvan gibi yaşamaktan ari kılmıştır. Köylü tabakasının tesis ve idame ettiği bu medeni toplum, dört bin beş yüz sene sürmüştür.

Bu tarihten sonra karşımıza kapitalizm çokar ki, bu şimdilik mes’elemize dahil değildir. Biz köylü tabakasını takip edersek, köylü tabakasının Türk ve İslam aleminde mühim bir fonksiyon ifa ettiğine şahit oluruz, şöyle ki, Türk ve İslam aleminin serhat boylarındaki kuvveti, Pamir ovasından, İndüs vadilerine girmiş, ordan Çin’den Maçin’e ve sarp dağları aşarak Macar ovalarına intişar etmiş ve Viyana burçlarına bayrak dikmiştir. Ve altı yüz sene Osmanlı’yı dünya hakimi yapmıştır, bilakis köylü tabakası katiyetle. Ve fakat İttihat-terakki denen güruh, Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasına vesile oldu açıkça belhassa. Köylü tabakası Mustafa Kemal ve Karabekir Paşa’nın teşvikiyle düşmanı biaki ve mutemelen köylü tabakasına Kemalizm eğitim sistemi ili bahusus ve bilakis katiyetle deli gömleği giydirildi. Köy Ensititüler’i ile cehennem fırtınası estirildi ve bahusus kara suratlı adamlarla kızlı erkekli yanyana kucak kucağa sözde bilakis eğitim tedris edildi. Halk tabakası bu eğitime karşı direndi ve Kur’an kursları ile, medreselerle. Cemaatler ile iyi kötü 2002 senesine kadar geldi. Bu tarihten sonra hür ve müstakil oldu. Yazımızı bir hadise ile bitirelim. Hadise şudur: Bir şehirlli ola ki CHP’li yolda bir köylüyle karşılaşır, köylü cigarasını yakmak için ateş ister şehirli CHP’liden.

CHP’li, el fenerini yakar, köylüye uzatır. Köylü bir türlü cigarasını yakamaz, CHP’li ‘senin cigaran bozuk’ der ayrılırlar. Köylü bu olayı çöyle anlatır, ‘ Bir şehirliden cigaramı yakmak istedim. Şehirli çakmağı uzattı. Ben de cigaramı yakıyor gibi yaptım, herifin fenerinin lambasını tükettim. Hülasa Türk köylüsü akıllıdır, Türk köylüsü, zekidir, Türk köylüsü aklı selim sahibidir, ferasatlidir, kül yutmaz.

CHP İktidar Olsaydı

Evet, CHP İktidar olsa idi. Eşcinseller onur yürüşü altında bütün Türkiye’de sokak ve mecralarda gösteri yapacaklardı. İçişleri bakanı olan CHP’li zat, polislere ‘dokunmayın’ diye emir verecekti. İktidar değişmedi de eşcinsellerin ahlaksız gösterisine izin verilmedi. Bir de şu var. CHP iktidara gelse idi, fuhuşun, zinanın her çeşidine izin çıkartacaktı. Erkekler mart kedileri gibi azgınlaşacak, sokaklarda kadınlara saldıracaklardı. CHP iktidarında muhtemelen katiyetle, göz gözü göremiyecek ve zafer nağraları atılacaktı katiyetle.