Köprülerde kesilen cezalar yasa ile iptal edildi

27 Aralık 2018 Perşembe

Köprülerde kesilen cezalar yasa ile iptal edildi

İstanbul’da araç sınıfları itibariyle geçmeleri yasak olduğu halde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanmaları sonucu büyük para cezalarına çarptırılan sürücülere yasa ile birlikte toplam 7 madde Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen yasa ile 2 Kasım 2016’dan yasanın çıktığı tarihe kadar köprüden geçmeleri sonucu sürücülere kesilen ağır para cezaları tahsil edilmeyecek.

TBMM Genel Kurulu’nda, görüşmeleri başlayan Karayolları Trafik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik teklifinin ilk bölümde yer alan 7 madde kabul edildi. Teklife, 5 siyasi partinin ortak önergesi ile TBMM Genel Kurulu’nda görev yapan kavaslarla ilgili de yeni bir madde eklendi. Genel kurul’da kabul edilen yasalar şöyle:

“‘Araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 2 Kasım 2016’dan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçenlere idari para cezası uygulanmayacak. Verilmiş cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatından vazgeçilecek. Varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığı kararlaştırılacak. Yargılama ve takip gideri, taraflar üzerinde bırakılacak ve vekalet ücretine hükmedilmeyecek. Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar, 28 Şubat 2019’a kadar başvurulması halinde 29 Mart 2019’a kadar ret ve iade edilecek.”
Teklif, Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesine ait kroki ile sınır ve koordinat listesinde değişiklik yapıyor. Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar’daki bazı bölgeler bu kapsama dahil ediliyor. Boğaziçi Kanunu’nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen alanlarda yer alan taşınmaz malikleri de yapı kayıt belgesinden yararlanacak. Arazi varlığı az olan küçük çiftçilerin desteklenmesi amacıyla Ziraat Odası üyelik aidatının alt sınırı asgari ücretin yüzde 2’sinden yüzde 1’e düşürülüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarına sosyal ve ekonomik yardımlar sağlamak için kurulan POLSAN’ın daha güçlü bir mali yapıya kavuşturulması, ortaklarına yaptığı yardımların artırılması amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli tüm memurların sandığa daimi ortak olması şartı getiriliyor.

14 ilde büyükşehir belediyesi ve 27 ilçe kurulmasına dair kanun kapsamında, tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, emlak vergisi, Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresi ile bu yerlerde içme ve kullanma suları için ücretin en düşük tarifenin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenmesine ilişkin uygulama süresi 31 Aralık 2022’ye kadar devam edecek. Bu yerlerde Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan bazı istisna hükümlerinin uygulama süresi ile tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüşen beldelerde içme ve kullanma sularından alınacak ücretin, en düşük tarifenin yüzde 50’sini geçmeyeceğine ilişkin hükmün süreleri 31 Aralık 2022’ye kadar uzatılacak.

MECLİS KAVASLARINA DESTEK ÖNERGESİ

Meclis Genel Krulu’nda çalışan kavaslarla ilgili de düzenleme yapıldı. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP ortak önerge ile de destek verdi. Teklife yeni bir madde ihdas edildi. Meclis idari teşkilatında hangi statüde olursa olsun, Destek Hizmetleri Başkanlığı tarafından fiilen en az 5 yıldır kavas görevini yürüttüğü tespit edilenler, hiçbir işleme gerek kalmaksızın, halen bulundukları kadro derecelerine uygun kavas ünvanlı kadrolara atanmış sayılacaklar. Kavas kadrosuna atananlara, mükteseplerine uygun kavas kadrolarına uygulanmakta olan her türlü özlük haklar uygulanacak.

Benzer Haberler