Komisyonda kabul edildi, Erdoğan’a bir yetki daha verildi

1 Nisan 2022 Cuma

Komisyonda kabul edildi, Erdoğan’a bir yetki daha verildi

‘Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi’ ve KDV Kanunu’nda değişiklik getiren teklif komisyondan geçti. Düzenlemeyle AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan‘a bir yetki daha verildi.

Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde kararname Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Telifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Yeni düzenlemeyle AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir yetki daha verildi. Buna göre artık seyahat acentalarının yıllık aidatlarını Erdoğan belirleyecek.

Teklife göre, Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılarak reklam yasağı verilmiş olmasına rağmen, reklam yasağı getirilenlere reklam vermeyle devam eden gelir vergisi mükellefleri harcamalarının vergi matrahından gider olarak kabul edilmeyecek.

Binali Yıldırım: ‘Başkan Ekrem İmamoğlu, Allah razı olsun’ paylaşımını gördüm, çok üzüldüm

HEKİMLERİN KAZANÇLARI

Özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten hekimlerin kazançlarının serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi sağlanmaktadır. Vergi dairesince yapılan işlemlerde elektronik imza, mühür veya onay kullanılmasına ilişkin yetki veriliyor.

ERDOĞAN’A YENİ YETKİ

Seyahat acentalarının birliğe ödeyecekleri yıllık aidatın belirlenmesinde Cumhurbaşkanına yetki veriyor. Yabancılara istisna kapsamında teslim edilen konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde istisnadan faydalanılamayacağına ilişkin düzenlemede değişiklik yapılıyor.

İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilmesine imkan veren düzenleme, istisna uygulamasına çevrilmekte ve süresi 31/12/2025 tarihine uzatılmakta olup, ayrıca madde kapsamına turizme yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat işleri de alınmaktadır.

Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak gözaltına alındı

MUHTAR MAAŞLARI

Muhtarlara net asgari ücret tutarında ödenek verilecek. Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri kapsamında üretilen elektrik motorlu taşıt araçlarının geliştirilmesi için alınan mühendislik hizmetlerine geçici süreli istisna tanınıyor. Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların üzerinde bulunduğu Hazine taşınmazlarının satışına ilişkin başvuru süresinin uzatılması ve peşin ödemelerde indirim yapılması öngörülüyor.

HAZİNE TAŞINMAZLARININ SATIŞI

Hazine taşınmazlarının doğrudan satışına yönelik düzenleme yapılıyor. Teknik iflas durumunun giderilmesi için teknik iflas durumundaki şirketlerin ortaklarınca şirkete aktarılan ‘sermaye tamamlama fonlarının’ kurum kazancına eklenmemesi öngörülüyor.

KURUMLAR VERGİSİ ORANI ONLAR İÇİN KALICI OLARAK YÜZDE 25’E ÇIKARILIYOR

Finans sektöründe faaliyette bulunan bazı kurumlar için kurumlar vergisi oranının kalıcı olarak yüzde 25’e çıkarılıyor. Radyo ve televizyonlarda ayda en az doksan dakika süreyle yapılan uyarıcı ve eğitici mahiyetteki yayınlar arasına ekonomideki kayıt dışılığın azaltılması ve önlenmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve vergi bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi, yerleştirilmesi, farkındalığının artırılması ve toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi gibi konular eklenerek bu kapsamdaki mücadelenin eğitim ve bilgilendirme yoluyla güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Şamil Tayyar’dan AKP’ye yeni uyarı

Benzer Haberler