Köklü demokrasilerin temel taşı kadın erkek eşitliğidir

18 Şubat 2021 Perşembe

Adana Kent Konseyi Kadın Meclisi, Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

Kadın Meclisi tarafından yapılan açıklama metni şöyle:

“Bugün Türk Medeni Kanunun 95.Yıl Dönümü.

Aile yapısında yapılan köklü değişikliklerle kadının eşit ve özgür bireyler olarak toplumda ve kamu yaşamında hak ettiği yeri alması 95 yıl önce Medeni Kanunun kabulüyle sağlanmıştır.

Bu kanunla kadınların toplumda erkekler kadar var olabilmelerinin birey olabilmelerinin

de önü açılmıştır.

Kadın insan olmanın getirdiği tüm hak ve özgürlüklere bu kanunla kavuşmuş ; nüfus sayımlarında sayımı yapılmış, mahkemelerde tanıklık yapma, miras ve boşanma konularında hak ve söz sahibi olmuş, resmi nikah zorunluluğu tek eşlilik esası bu yasayla hükme bağlanmış ve güvence altına alınmış böylece hukuk düzenine geçişinde belgesi Türk Medeni Kanunu olmuştur.

Günümüzde kadına şiddetin her geçen gün çığ gibi büyüyerek arttığını, kadının yok sayıldığını ve kadın haklarının ihlal edildiğini bu dönemde toplumsal cinsiyet temelli bakış açısının Medeni Kanunla kadınlara tanınan hakların ne kadar gerisinde kaldığını üzüntüyle ve endişeyle izlemekteyiz.

Gerçek demokrasilerin temel taşı , olmazsa olmazı kadın erkek eşitliğinin yaşama geçirilmesi için her türlü tedbirlerin alınması mevcut yasaların uygulanması gerekirken var olan sorunların görmezden gelinmesi, kadını şiddete karşı koruyan yasaların sorgulanması ve uygulamada yetersiz kalınması çok acıdır.

Medeni Kanunun kabulüyle özgürlük ve eşitlik yolunda atılan adımların toplumsal refahın sağlanmasında en önemli adımlar olduğu unutulmamalıdır.

Ve bizlere düşen görev 95 yıl önce Atatürk sayesinde sahip olduğumuz hak ve özgürlüklerin belgesi Medeni Kanunumuza sahip çıkmak, var olan haklarımızı kaybetmemek için mücadele ye devam etmektir.”

Benzer Haberler