Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği Et ve Süt Kurumu’na Ramazan düzenlemesi

13 Nisan 2022 Çarşamba

Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği Et ve Süt Kurumu’na Ramazan düzenlemesi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği Et ve Süt Kurumu’na Ramazan düzenlemesi geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile ESK tarafından kesimi ve satışı yapılan/yaptırılan sığırlar için yetiştiricilere 2 bin 500 lira destek ödemesi  verilecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’de besin yetersizliği çeken binlerce çocuğa dikkat çekmek için Et ve Süt Kurumu’na 8 Nisan’da gitti. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kurumun içerisine alınmadı. Kılıçdaroğlu, bugünkü (12 Nisan) TBMM Grup Toplantısı’nda ESK’ye gitmesine yönelik eleştiriler için, “Bazı enteller var. ‘Efendim Kılıçdaroğlu gitti kapılar kapandı…’ Ben kapılar açılsın diye değil evlatlarımızın hakkını hukukunu korumak için oradayım. Kapıyı açarlar veya açmazlar… Bir şeyi daha milletim görsün. O nedenle gidiyorum. Devletteki çürümeyi, bürokrasideki korkuyu görsün” dedi.

KILIÇDAROĞLU GÜNDEME GETİRDİ ERDOĞAN İMZALADI

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği ESK’ye ise bugün Ramazan ayarı geldi.

Resmi Gazete’de AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla çıkan karara göre ESK, 2 Nisan ve 5 Mart arasında kesimi ve satışı yapılan/yaptırılan sığırlar için yetiştiricilere 2 bin 500 lira destek ödemesi verecek.  2022 Ramazan için düzenleme getirildiği belirtilen karar şöyle:

MADDE 1- (1) Bu karar, hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besiciyi ve tüketiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve kamu yararı kapsamında 2022 yılı Ramazan ayı için kırmızı et piyasasını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 2- (1) Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) Ana Statüsünün 5’inci maddesinin ikinci fikrasına binaen
kırmızı et fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önlemek amacıyla, 2/4/2022-1 /5/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) ESK tarafından kesimi ve satışı yapılan/yaptırılan sığırlar için, 2.500 TL/baş destekleme ödemesi ESK’ca hazırlanacak icmal karşılığında yetiştiricilere yapılır.

(2) Sığırların kesimi ve satışı, ESK tarafından belirlenecek kriterler çerçevesinde yapılır/yaptırılır.

(3) Kesimi yapılan hayvanların ve yetiştirici bilgilerinin yer aldığı ıslak imzalı ve onaylı icmal ESK tarafından hazırlanır, Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık) Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM)’ne gönderilir. Hazırlanan icmallerde
yer alan bilgilerin doğruluğundan ESK sorumludur.

(4) HAYGEM, ESK’dan gelen icmali kesilen hayvan sayısı ve destekleme tutarı açısından kontrol ederek bütçe imkânları
çerçevesinde, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yetiştiricilerin hesabina aktarır.

FİNANSMAN VE ÖDEMELER

MADDE 3- (1) Bu karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli olan kaynak, Bakanlığın 2022 yılı tarımsal
destekleme bütçesinden sağlanır.

(2) Bakanlık; ödemelerde ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, ödemeye esas bu Kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarını belirlemeye, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmaya yetkilidir.

(3) Destekleme ödemeleri; ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne iletilmesi ile birlikte Bakanlık tarafından gerekli kaynağın Bankaya aktarılmasından sonra yapılır.

(4) Ödemeler için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanır. Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne hizmetlerinden dolayı, ödenen tutarın %
0,2’si komisyon olarak ayrıca ödenir.

(5) Bu Karar uyarınca yapılacak ödeme, ESK tarafından oluşturulacak icmal karşılığında, tarımsal destekleme
bütçesi ödeneğinden yetiştiricilerin hesabına aktarılır.

(6) Bu Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri, kamu kaynağı niteliğinde olduğundan hak ediş sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra ve temlik işlemlerine konu edilemez.

YÜRÜRLÜK

MADDE 4- (1) Bu Karar, 2/4/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Et ve Süt Kurumu açıklaması

Benzer Haberler