KHK ihraçları için emsal niteliğinde karar! Disiplin cezası hak ihlali sayıldı

21 Ekim 2020 Çarşamba

KHK ihraçları için emsal niteliğinde karar! Disiplin cezası hak ihlali sayıldı

Anayasa Mahkemesi, iki kamu çalışanına beraat kararına rağmen disiplin cezası verilmesinin uygun bulunmasını hak ihlali olarak saydı. Avukat Asuman Tokgöz Sucu’ya göre bu karar, KHK ihraçları için de emsal niteliğinde.

Anayasa Mahkemesi (AYM), iki kamu emekçisinin haklarındaki suçlamadan beraat etmelerine rağmen disiplin cezasına çarptırılmasının uygun bulunmasını hak ihlali olarak değerlendirdi.

AYM’nin 2 Temmuz’da verdiği, zabıt kâtibi Hüseyin Sezer ve öğretmen Barış Baş’ın masumiyet karinesinin ihlal edildiğine ilişkin kararı dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Baş’a öğrencisine tokat attığı iddiasıyla disiplin cezası verildi. Hakkında ceza soruşturması başlatılan Baş’ın beraatına hükmedildi. Bölge İdare Mahkemesi disiplin cezasının hukuka aykırı olmadığına karar verdi.

Sezer ise gizlilik kararı alınmış dosyanın örneğini bir avukata verdiği iddiasıyla yargılandı. Delil yetersizliği gerekçesiyle beraat eden Sezer’e, devlet memurluğundan çıkarma disiplin cezası uygulanması hukuka uygun bulundu.

Her iki başvurucu da beraat etmelerine karşın haklarında disiplin cezası uygulandığını belirterek AYM’ye başvurdu.

BirGün’den Dilan Esen’in haberine göre, Masumiyet karinesinin adil yargılanma hakkının bir unsuru olduğu belirtilen Yüksek Mahkeme kararında, kişinin suçluluğu ve eylemleri hakkında erken açıklamalarda bulunulmasının yasak olduğuna dikkat çekildi. Kararda, yargılama sonuçlanana kadar kişinin suçlu olduğu izlenimini uyandıracak işlemlerden kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Disiplin suçuna ve ceza yargılamasına konu eylemlerin aynı olduğu hallerde idari mahkemelerin, ceza mahkemesinin ulaştığı sonuca saygı göstermesi gerektiğine değinilen kararda, “İdari mahkemeler dâhil devletin diğer otoritelerinin beraat kararından şüphe duyulmasına yol açacak biçimde hareket etmekten kaçınmaları gerekir” dendi. AYM, Baş ve Sezer’in masumiyet karinesinin ihlal edildiğine karar verdi.

***

Komisyon dikkate almalı

Eğitim Sen Avukatı Asuman Tokgöz Sucu’ya göre AYM’nin bu kararı kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen devlet memurları ile Barış Akademisyenleri açısından emsal niteliği taşıyor. AYM kararlarının OHAL Komisyonu’nunkileri de etkilemesi gerektiğine vurgu yapan Sucu, “Komisyon, ‘Beraat etse de memuriyet açısından sorun yaratabilir’ diyor” ifadelerini kullandı. Ancak bu kararın her beraat edenin disiplin cezasının kaldırılacağı sonucunu doğurmayacağının altını çizen Sucu, şöyle konuştu: “Beraat etse dahi memur disiplin hukuku ayrı bir mevzuat olduğundan ceza verilebilir. Disiplin cezaları Eğitim Senlilerin karşısında bir kılıç gibi duruyor. Akademisyenler de ifade özgürlüklerini kullandıkları için zaten ihraç edilmemeliydi.”

Benzer Haberler