‘Kazı ve Yüzey’ SALT Galata’da: “Kuralsız bir oyun alanı”

16 Nisan 2021 Cuma

Sözcüklerin çok yönlülüğü ve çeviri çalışmaları üzerine araştırmalar yapan ve ‘dil’ kavramında bir sanat biçimi olarak ilgi duyan sanatçı Deniz Gül’ün ‘Kazı ve Yüzey’ başlıklı sergisi kapılarını açtı. Sergi SALT Galata’da veya çevrimiçi olarak gezilebilecek.

Sanatçı Deniz Gül’ün ‘Kazı ve Yüzey’ başlıklı sergisi SALT Galata’nın üç katında ve çevrimiçi ortamda kapılarını açtı. Dilin yalnızca bir iletişim aracı şeklinde tanımlanmasına karşı, üretiminde sözcükleri kullanan sanatçı, dille kurulan bildik ilişkilere yeni bakış açıları geliştirmeyi amaçlıyor. Sözcüklerin çok yönlülüğü ve çeviri çalışmaları üzerine araştırmalar yapan sanatçı pratiğinin temel unsurları olan metin, heykel ve enstalasyonları -bir his, fikir ya da rastlantının canlandırılması gibi- sesten yola çıkarak söz, nesne ve eylemleri dile getirmeye odaklanıyor. Deniz Gül, ‘Kazı ve Yüzey’ sergisindeki üretiminde sözcükleri kullanıyor. Ziyaretçileri “Dil nasıl icra edilir? Ekonomik, ekolojik ve toplumsal kriz zamanlarında sözcüklerin süreçlere müdahilliği ve etkileri nasıl takip edilir?” sorularına duyduğu meraka ortak etmeye öncelik veren Gül, dille kurulan bildik ilişkilere yeni bakış açıları getirmeyi amaçlıyor.

Yazma eylemini sözün değişip dönüştüğü, “kuralsız bir oyun alanı” olarak tarif eden Gül’ün Klavuz (2016-2021) işi, satır satır taradığı Türkçe yazım kılavuzunda çağrışımlara dayanan ve mutlak bir anlama ulaşma çabası olmayan yazılı müdahalelerden oluşuyor.

İlk Türk kadın illüstratörün çalışmaları incelenecek

Benzer Haberler