Kazdağları Ekoloji Platformu: Alamos Gold 1.5 milyon doları nereye harcadı?

6 Mayıs 2021 Perşembe

Kazdağları Ekoloji Platformu, Alamos Gold’un “2021 Yılı İlk Çeyreği” raporunu kamuoyuna açıkladı.

Kazdağları Ekoloji Platformu, Alamos Gold’un raporunda şirketin beyanları tutarsız ve şaibeli olduğuna dikkat çekerek, “2021 yılı ilk üç ayında ruhsatı olmayan ve tüm faaliyetleri durmuş olan şirket, iddia ettiği 1.5 milyon doları nereye harcadı?” sorusu soruldu.

Alamos Gold, her üç ayda bir yaptığı gibi, 28 Nisan’da “2021 Yılı İlk Çeyreği” raporunu kamuoyuna açıkladı. Tüm dünyadaki madencilik faaliyetleri ile ilgili verilerin bulunduğu raporda Türkiye ve Kirazlı Altın Madeni Projesi ile ilgili bölümde oldukça önemli açıklamalar var.

Şirketin açıklaması şöyle:

● Türkiye Cumhuriyeti Hükumetinin 13 Ekim 2019’da süresi dolan Kirazlı Altın Madeni İşletme Ruhsatını yenilemediğini, Hükumetin 2020 Ekim ayında şirketin Orman İzinleri’ni de yenilemeyi reddettiğini,

● Şirketin aslında Kirazlı Altın Madenini açmak için gerekli ÇED, Çalışma İzni ve Gayri Sıhhi Müessese İznini aldığını ve Ağı Dağı ve Çamyurt Projeleri ile ilgili temel izinlere de sahip olduğunu, tüm bu izinlerin yerel halkın desteği ve uzun süreli ÇED süreçleri ve halkın onayı sonrası alındığını,

● Ruhsatının yenilenmemesinin haksız ve adaletsiz olduğunu ve bu durumun Hollanda-Türkiye İkili Ticaret Anlaşması’na aykırı olduğunu, bu nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti’ni 1 Milyar Dolar tutarında tazminat ödemesi talebi ile Uluslararası Tahkim Kurulu’na götüreceğini belirtiyor.

Alamos Gold raporda Türkiye’de 2010 yılından bu yana 250 Milyon Dolar harcama yaptığını, bunun 20 Milyon Dolarının ruhsat harcı, orman izinleri vb. için hükumete ödediğini, halkla ilişkiler ve sosyal girişimler için ise bugüne kadar toplam 25 Milyon Dolar ödeme yaptığını, 2021 ilk çeyreğinde de yatırımı sürdürmeye, hükumete, halka ve halkla ilişkilere ise 1,5 Milyon Dolar ödediğini söylüyor.

Kazdağları Ekoloji Platformu, Alamos Gold’un raporuna ilişkin şu soruları sordu:

Haklı mücadelemiz sonucu ruhsatı yenilenemeyen altıncı şirkete “Size verecek bir kuruşumuz yoktur” diye yanıt vermiştik. Şimdi de rapordaki bazı kafa karıştıran rakamlar hakkında sorular soralım.

ALAMOS’A SORUYORUZ: Halkla ilişkilere ve sosyal girişimlere bugüne kadar ödediğinizi beyan ettiğiniz 25 milyon Dolar ve 2021 ilk çeyreğinde projenizi sürdürme giderlerine, hükumete, halka ve halkla ilişkilere ödediğinizi beyan ettiğiniz 1,5 milyon Dolar kime, nasıl, ne amaçla ödenmiştir?

HÜKÜMETE SORUYORUZ: Alamos’un 2021 ilk çeyreğinde hükumete ödediğini beyan ettiği 1,5 Milyon Doların ne kadarı hükumete, hangi kuruma, ne amaçla ödenmiştir? 2019 Ekim ayından bu yana ruhsatı olmayan ve faaliyetlerini durduran şirket bu harcamayı nereye yaptı? Bu süreçte şirketin devlete ödemekle yükümlü olduğu herhangi bir resmi borcu var mıdır?

Alamos Gold ve yerli iştiraki Doğu Biga Madencilik şirketi, Kirazlı Altın madeni projesi kapsamındaki yatırımlarında teşvik imkanlarından faydalanmış mıdır? Faydalanmış ise bu teşviklerin maddi karşılığı ne kadardır?

SAYIN HALKIMIZ: Alamos Gold firması sizi ve ülkemizi borçlu ilan etmektedir. Kamunun yapması gereken, ama kendilerinin yaptığını söyledikleri, çöp konteynır temini, cami duvarı yapımı, yol, çeşme, köy sosyal tesisi gibi işler için 1,5 milyon dolar harcadığını söylemektedir. Harcandığı iddia edilen bu para şirketin madencilik faaliyetlerinin yaratacağı yıkımı gizlemek içindir. Tüm bunlar 1,5 Milyon Dolar eder mi?

Şirketin beyanları oldukça tutarsız ve şaibelidir ve akla rüşvet gibi iddiaları getirmektedir. Rüşvet ise hem alan hem de veren açısından suçtur ve yargılanmayı gerektirir.

Kurdun, kuşun, sincapların, köklerinden sökülen ağaçların hakkı için bir kez daha herkese soruyoruz:

2021 yılı ilk üç ayında ruhsatı olmayan ve tüm faaliyetleri durmuş olan şirket, iddia ettiği 1.5 milyon doları nereye harcadı?