Diyarbakır’a kayyum atanmasına ilişkin ‘yürütmeyi durdurma’ kararı veren mahkeme ‘yanlışlık oldu’ dedi

16 Ocak 2020 Perşembe

Diyarbakır’a kayyum atanmasına ilişkin ‘yürütmeyi durdurma’ kararı veren mahkeme ‘yanlışlık oldu’ dedi

Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilişkin Diyarbakır Barosu’nun yaptığı itiraza önce “yürütmenin durdurulması” kararı verdiği, 12 gün sonra ise “yanlışlığın düzeltilmesi kararı” aldığı ortaya çıktı.

19 Ağustos 2019’da İçişleri Bakanlığı’nın talimatı ile görevden alınan ve yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı için yapılan itirazda sona gelindi.

Ankara 2. İdare Mahkemesi 18 Aralık 2019 tarihinde, Diyarbakır Barosu’nun yaptığı “yürütmeyi durdurma” başvurusu hakkında kararını verdi. Kararda, “Dava konusu işleminin yürütmesinin durdurulmasına” karar verdi. Mahkeme kararında, “Dava dilekçesi ve eklerinin incelenmesinde, dava konusu işlemin kapatılmasına ilişkin olması ve her an uygulanabilecek ve uygulanmakla tükenebilecek nitelikte bulunması nedeniyle davalı idarelerin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava hususu işlemin durdurulmasına, savunma ve ara kararı cevap süresinin 30 gün olarak belirlenmesine 18.09.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi” ifadeleri kullanıldı.

Ankara 2. İdare Mahkemesi, bu karardan 12 gün sonra ise  “yanlışlığın düzeltilmesi kararı” şeklinde ayrı bir karar aldı. 12 Aralık 2019 tarihli kararda, “… anılan kararın hüküm fıkrasının iş yeri kapatılmasına ilişkin olduğu belirtilerek, yanlışlığın düzeltilmesi istenilmesi üzerine” ifadelerine yer verildi.

Kararda, şu ifadeler kullanıldı:

“Davacı Diyarbakır Baro Başkanlığı temsilen Diyarbakır Barosu Başkanı tarafından 31.03.2019 tarihinde yapılan mahalli İdareler Genel Seçiminde HDP adayı olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine katılarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı’nın İçişleri Bakanlığının 19.08.2019 tarih ve 878 sayılı işlemi ile görevden uzaklaştırılması üzerine Diyarbakır Valisi’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili (kayyum) olarak atanmasına ilişkin davada mahkememizin 18.12.2019 günlü ve 2019/2321 sayılı kararında davalı idare tarafından dava konusu işlemin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne Başkan Vekili atanması istemine ilişkin olduğu ancak anılan kararın hüküm fıkrasının işyeri kapatılmasına ilişkin olduğu belirtilerek yanlışlığın düzeltilmesi istenilmesi üzerine 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanun’un 30. Maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü;… bu durumda davalı idarenin Mahkememizin 18.12.2019 günlü YD kararının davacı iddiaları sonucuna dair yanlışlığın düzeltilmesi isteminin kabulüne… 30.12.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.”

Benzer Haberler