Kamu İstihdam Raporu Yayımlandı! İşte Rakamlar

7 Kasım 2018 Çarşamba

Memur sayısı 23 bin azalırken sözleşmeli personel sayısı 67 bin artış gösterdi. Kamuda istihdam oranı yüzde 13 olarak gerçekleşti. Raporda, 2016-2017 döneminde kamu istihdamında yaşanan değişimler güncel veriler ışığında ayrıntılı olarak incelendi.
Araştırmada öne çıkan başlıklar şunlardır:

2016-2017 ARALIK DÖNEMİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYISI 67 BİN ARTARKEN, MEMUR SAYISI 23 BİN AZALDI

2017’de kamuda istihdamın yüzde 78,6’sı memur, yüzde 6,8’i sözleşmeli personel, yüzde 11,2’si işçi, yüzde 0,5’i geçici personel ve yüzde 2,8’i diğer başlığı ile istihdam edilenlerden oluşmaktadır.

HER 100 KİŞİDEN 87’Sİ ÖZEL SEKTÖRDE, 13’Ü İSE KAMU SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAKTADIR

2016-2017 döneminde kamu sektöründe istihdam artışı 41 bin 196 kişiyle 3 milyon 602 bin 735 olurken, özel sektörde istihdam artışı 941 bin 804 kişiyle 24 milyon 585 bin 265 olmuştur. Toplam istihdam içerisinde özel sektörde istihdam, kamu sektörünün 7 katıdır. Çalışma hayatında her 100 kişiden 87’si özel sektörde, 13’ü ise kamu sektöründe çalışmaktadır.

İŞÇİLEŞME ARTIYOR

İstihdam edilenlerin işteki durumunu incelediğimizde ise; 2017 yılında toplam istihdam içerisinde en geniş tanımıyla işçi (ücretli, yevmiyeli veya maaşlı) sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3,2 artarak 18 milyon 960 bin olmuştur. Toplam istihdamın içerisinde işverenlerin oranı yüzde 4,5, kendi hesabına çalışanların yüzde 17, ücretsiz aile işçisi olarak çalışanların oranıysa yüzde 11,1’dir. Toplam istihdam içerisinde ücretli ve yevmiyeli olarak çalışanların oranı 2017 yılında yüzde 67,2’ye, 2018 Haziran ayında ise yüzde 67,7’ye yükselmişti