Kadir Topbaş’ın damadında kayyum şikayeti: Alzheimer hastası babama imza attırdılar

17 Ekim 2019 Perşembe

FETÖ’nün TUSKON davasında tutuklu bulunan İBB eski Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı, Vadi İstanbul’un yüzde 40’lık hissesinin satışının iptali istemiyle ticaret mahkemesine başvurdu.

TUSKON davasında 3 yılı aşkın bir süredir tutuklu bulunan Ömer Faruk Kavurmacı, Aydınlı İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. ve AFK Gayrimenkul ve Ticari Yatırımlar San. Tic. A.Ş.’ye ait Vadi İstanbul’un hisselerinin satışının iptali istemiyle Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu.

TUSKON davası nedeniyle üç yıl önce tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın ve babası Mustafa Şevki Kavurmacı’ya ait Aydınlı Grup’a mahkeme tarafından aynı yıl kayyum atandı ve şirketlerin yönetimi TMSF’ye devredildi.

Aydınlı Grup’a kayyum atanmasının ardından şirketin ortaklığı bulunduğu yatırımlarda da sıkıntı çıkmaya başladı. İstanbul’un en büyük projelerinden olan Artaş-Aydınlı-Invest-AFK Ortaklığının yürüttüğü Vadi İstanbul’da, Aydınlı Grup’un hisselerinin olması bankalar ve kamu kuruluşlarında sıkıntı yaratmaya başladı. Projenin ortakları, sözleşmesinin feshedileceği, ortaklığın sona erdirileceği, tüm ortaklığın taraflarının zarara uğrayacağı gibi gerekçelerle, Kavurmacı’dan ortaklıktaki hisselerinin devrini talep etti.

HİSSELER TUSKON ÜYESİ ÇETİNSAYA’YA DEVREDİLDİ

Kayyum heyeti de aldığı kararla 21 Ekim 2016 tarihinde Kavurmacılara ait Vadi İstanbul’daki yüzde 30’luk hissenin 22,50’sini bir başka TUSKON üyesi olan ancak hakkında dava açılmayan Süleyman Çetinsaya’nın sahibi olduğu Artaş İnşaat’a, yüzde 7,50’sini de Invest Gruba toplam 30.000,00 TL bedel ile satılmasına karar verdi.

Yine, Kavurmacılara ait AFK Gayrimenkul ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.’ye ait yüzde 10 hissenin 7,50’sini 7.500,00 TL bedelle Artaş’a yüzde 2.50’sini de 2.500,00 TL bedelle Invest Gruba satıldı.

TMSF VE KAYYUM HEYETİ İHBAR EDİLDİ

Ancak Kavurmacı, satışın usulsüz olduğunu belirterek Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu. Kavurmacı’nın avukatları tarafından hazırlanan dilekçede satışı yapan TMSF ve Kavurmacılara ait Aydınlı Hazır Giyim San. Tic. A.Ş., Aydınlı İnşaat Tur. San. ve Tic. A.Ş., AFK Gayrimenkul ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş’yi yöneten kayyım heyeti hakkında da ihbarda bulunuldu.

“ALZHEIMER HASTASI BABAYA HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ İMZALATTILAR”

Ömer Faruk Kavurmacı’nın babası Mustafa Şevki Kavurmacı’nın alzheimer hastası olmasına rağmen devir sözleşmesine imza attırıldığını savunan avukatlar, ” Müvekkil Ömer Faruk Kavurmacı’nın’nın FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 18.08.2016 tarihinde gözaltına alınarak 08.09.2016 tarihinde tutuklanması akabinde hem kendisinin, hem de aile şirketlerinin %54 ortağı olan babası Mustafa Şevki Kavurmacı’nın şahsi malvarlıklarına tedbir konulmuştur.

Müvekkil ve ailesinin içinde bulunduğu bu zor ve sancılı dönem fırsat bilinerek, Müvekkilin Alzheimer hastası, aile şirketlerinde “yönetici” sıfatı bulunmayan babası Mustafa Şevki Kavurmacı’ya bahis konusu hisse devir sözleşmeleri imzalattırılmıştır.

“HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ NOTER ONAYINDAN GEÇMEMİŞTİR”

Yukarıda belirtilen Büyükçekmece 2. Noterliği’nin 21.10.2016 tarihli, 35352 yevmiye numaralı ve Büyükçekmece 2. Noterliği’nin 24.11.2016 tarihli, 39798 yevmiye numaralı sözleşmelerinin yanı sıra, yine aynı taraflar arasında aynı konuya ilişkin olarak özellikle devir bedeli konusunda oldukça farklı şartlar belirleyen ve gizlilik koşulu öngören 21.10.2016 tarihli “Hisse Devir Sözleşmesi” adı altında bir sözleşme daha imzalanmış olup, bu sözleşme noter onayından geçmemiştir. Bu noktada, taraflar arasında noter huzurunda imzalanan Büyükçekmece 2. Noterliği’nin 21.10.2016 tarihli, 35352 yevmiye numaralı ve Büyükçekmece 2. Noterliği’nin 24.11.2016 tarihli, 39798 yevmiye numaralı sözleşmelerinin muvazaalı olarak imzalandığı aşikardır.”

SÖZLEŞMELER GEÇERSİZ KILINMIŞ

“Tarafımızca huzurdaki davaya konu hisse devir sözleşmelerinin, OHAL döneminde çıkarılan 686 sayılı KHK ile Kayyım Heyeti’ne verilen yetkiler çerçevesinde feshedilmesi talepli, Beyoğlu 30. Noterliği’nin 18.07.2017 tarihli 09186 yevmiye numaralı ihtarnamesi keşide edilmiş ancak kayyum heyeti tarafından yaklaşık 1 sene boyunca hiçbir işlem yapılmamıştır.

Bunun üzerine tarafımızca bahse konu hisse devir sözleşmelerinin 686 sayılı KHK’nın 4. maddesi uyarınca butlan olduğunun tespiti talepli bir dava açılmış olup, Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/528 esas sayılı dosyası kapsamında görülen dava devam etmekteyken 686 sayılı KHK’nın 4. maddesi uyarınca, TMSF Fon Kurulunun 07.06.2018 tarih ve 2018/334 sayılı kararıyla Aydınlı İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş. ve AFK Gayrimenkul ve Ticari Yatırımlar San. Tic. A.Ş.’ye ait Artaş-Aydınlı-İnvest-AFK Adi Ortaklığındaki %40 oranındaki ve yine Vadistanbul AVM Hizmetleri A.Ş.’deki %22,50 oranındaki hisselerinin Artaş İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ile İnvest EBA İnşaat Yapı A.Ş.’ye devri ile devrine ilişkin işlemlerin ve bu devir ve işlemlere dayanak olan taraflar arasında imzalanan sözleşmelerin geçersiz sayılmasına karar verilmiştir.

TMSF Fon Kurulunun 07.06.2018 tarih ve 2018/334 sayılı kararı incelendiğinde, Fon tarafından; Büyükçekmece 2. Noterliği’nin 21.10.2016 tarihli, 35352 yevmiye numaralı Sözleşmesinin, Noter onayından geçmeyen gizlilik kaydı içeren 21.10.2016 tarihli Hisse Devir Sözleşmesinin, Büyükçekmece 2. Noterliği’nin 24.11.2016 tarihli, 39798 yevmiye numaralı Sözleşmesinin, geçersiz kılındığı görülecektir.” iddiasında bulundu.

 

Benzer Haberler