Kadın Başpiskopos, eşcinsel evliliklerin Kilise tarafından onaylanmasını istiyor

15 Mart 2021 Pazartesi

Kadın Başpiskopos, eşcinsel evliliklerin Kilise tarafından onaylanmasını istiyor

Ali Haydar Nergis - İsveç

‘Beyaz zambaklar ülkesi’ Finlandiya’da yeni göreve atanan Evanjelik Luteryan kilisesinin kadın başpiskoposu Mari Leppänen, göreve gelir gelmez, yüz yıllardan beri sürdürülen eskimiş din kurallarının terk edilmesini, eşcinsel evliliklerin kiliseler tarafından onaylanmasını istedi. Leppänen, “Binlerce yıllık tarihe sahip Hristiyanlık kilisesinin kendisini yenileyememesi halinde ayakta kalmasının mümkün olamayacağını” söyledi.

Kilisenin, radikal adımlar atması konusunda daha da ileri giden kadın piskopos Mari Leppänen, “Yukarıdan gelen emirlerle hareket etmek yerine, birlikte bir şeyler yapmamız gerekiyor. Kilisenin kendini yenileyememesi durumunda ayakta durması mümkün değildir. Kilisenin daha cesur adımlar atması gerekiyor.” dedi.

KADINLARIN KİLİSE YÖNETİMİNDEK AĞIRLIĞI ARTIYOR

Finlandiya’da, kadınların kilise yönetimi üzerindeki ağırlığı her geçen gün artıyor. Kadınların rahip olarak görev yapabildikleri Finlandiya’da 1986 yılında yürürlüğe giren bir yasa ile, kadınlar başpiskoposluk görevine de atanmaya başladılar. Finlandiya Evanjelik Kilisesindeki rahiplerin yarıya yakını kadınlardan oluşuyor.

Baltık Denizi kıyısında 5.5 Milyon nüfuslu Ülke, 35 yaşındaki sosyal demokrat kadın başbakan Sanna Marin tarafından yönetiliyor. Koalisyonla yönetilen Finlandiya’nın hükümet ortağı 4 partisinin lideri de kadın. 17 kişilik Finlandiya Bakanlar Kurulu’nun 19 üyesinden 12’si de kadınlardan oluşuyor.

DİNDARLARIN SAYISI AZALIYOR

Finlandiya Evanjelik Luteryen Kilisesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ülkede dindarların sayısı her geçen gün daha da azalıyor. Özellikle 1980 ve 90’lı yıllarda doğanlar, Hristiyanlık inancından uzaklaşarak alternatif arayışlara yöneliyorlar. Araştırmaya göre, 15-29 yaş grubundaki gençlerin yüzde 42’si, görünmez varlıklar yerine doğal ve somut varlıklara inanıyor. Kilise ve dinsel yayınları okuyanların sayısı azalırken, kilise üyeliğinden ayrılanların sayısı hızla artıyor.

“BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİNDE”

Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında, kurtuluş mücadelesi Mustafa Kemal Atatürk’ün dikkatini çeken Finlandiya ülkesinin kuruluş sürecini anlatan ‘Beyaz Zambaklar Ülkesinde’ adlı belgesel roman, o yıllarda Türkçe’ye çevrilmiş ve harp okullarında ders kitabı olarak okutulmuştu

Benzer Haberler