Jandarma ve Sahil Güvenlik tesisleri özelleştiriliyor

20 Kasım 2019 Çarşamba

Jandarma ve Sahil Güvenlik tesisleri özelleştiriliyor

AKP’nin TBMM Başkanlığı’na verdiği bir yasa teklifiyle Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait sosyal tesisler ve kantinlerin kiraya verilerek özelleştirilmesinin yolu açılıyor.

AKP’nin TBMM’ye sunduğu yasa teklifi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tesislerinin kiraya verilmesi öngörülüyor.

AKP tarafından hazırlanarak AKP Gaziantep Milletvekili Sait Kirazoğlu ve çok sayıda AKP milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan yasa teklifine göre Jandarma ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait gazinolar, sosyal tesisler, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri ile kantinlerin tamamı, bir kısmı veya şubeleri kiraya verilebilecek. Bu şekilde elde edilen gelirler, genel bütçe gelirleri ile ilişkilendirilmeden tesis ve kantin gelirlerine dahil edilecek.

Özel, yerel ve kış eğitim merkezleri ile birlik dışındaki kantinlerin aylık gayrisafi hasılatının yüzde biri her ay genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırılacak.

YÜRÜRLÜKTEN KALKTI

AKP’nin verdiği teklifle ayrıca, mevcut yasadaki, “Ayrıca, Jandarma birlikleri; Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine İçişleri Bakanının, illerde ise garnizon komutanının talep etmesi halinde valinin onayıyla kendilerine verilen askeri görevleri de yaparlar” hükmü de, Jandarma İçişleri Bakanlığı’na bağlandığı için kaldırılıyor.

Daha önce 5 Nisan’da Resmi Gazete’de Yayınlanan yönetmelik ile de, kantinlerin tamamı, bir kısmı veya bazı şubelerinin Devlet İhale Kanunu hükümleri kapsamında kiraya verilmesi veya üçüncü şahıslara işlettirilmelerinin yolu açılmıştı.

Benzer Haberler