İsviçre’den gümrüksüz peynir alınacak

Yayın tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 5:54 pm - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 5:54 pm

Türkiye ile İsviçre arasında imzalanan tarım anlaşması onaylanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, tarımsal ürünlerin ithalat ve ihracatında her iki taraf da vergi tavizi verecek. İsviçre’den alınacak rokfor, küflü peynir ve eritme peynirlerdeki brüt 100 kilogram başına vergi oranı anlaşma kapsamında sıfır olacak. 100’den fazla üründe aynı tavizler sağlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye ile İsviçre Konfederasyonu arasındaki “Tarım Anlaşması”; Norveç, İsviçre, İzlanda ve Liechtenstein’in üyesi olduğu “Türkiye Cumhuriyet ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşması” kapsamında onaylandı. Karar, Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

İki yıl önce de tarım ürünleri ticareti için İsviçre ile Türkiye arasındaki bu kapsamda anlaşma sağlanmıştı.

İki ülke arasında temel tarım ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri ticaretinde ileri liberalizasyona gidilirken, Türkiye tarım ürünleri ihracatında öne çıkan ürünlerin İsviçre pazarına tercihli girişi temin edilmişti. İsviçre’den yapılacak tarımsal ürünler ithalatında uygulanan vergiler birçok üründe sıfırlanacak.

ROKFOR PEYNİRİNDE VERGİ ORANI DÜŞECEK

EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında yapılan tarım anlaşması ile tarımsal ürünlerin ithalat ve ihracatında her iki taraf da vergi oranlarında taviz sağlayacak. İsviçre’den yapılacak rokfor, küflü peynir ve eritme peynirlerden alınan brüt 100 kg başına tercihli vergi oranı anlaşma kapsamında sıfır olacak. Örneğin; İsviçre’nin ihraç ürünleri içerisinde olan balina Türkiye tarafından alınırsa uygulanan tercihli vergi oranı yüzde 0 olarak belirlenecek. 100’den fazla üründe aynı tavizler sağlanacak.