İşte Mansur Yavaş’ın ilk ‘100 günü’: Bütçe 136 milyon fazla verdi…

31 Temmuz 2019 Çarşamba

İşte Mansur Yavaş’ın ilk ‘100 günü’: Bütçe 136 milyon fazla verdi…

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ilk 100 gününü anlatan kitapçık yayınlandı. Mansur Yavaş, kitapçığın önsözünde “Başarı öyküsünü tüm Ankaralılar ile birlikte yazacak, Ankara’yı Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkent’ine yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir kent haline beraber getireceğiz” ifadelerini kullandı.

 

Kitapçıkta, belediyenin borç durumundan alacak durumuna, personel sayısından metro kesintilerine kadar birçok bilgi de, yapılan icraatlerin yanında kamuoyu ile paylaşıldı. Hazırlanan rapora göre Büyükşehir Belediyesi israfla mücadele kapsamında ilk 100 gün sonunda 136.579.402 TL bütçe fazlası verdiği açıklandı. Mansur Yavaş’ın mazbatasını aldığı gün olan 8 Nisan’da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ASKİ ve EGO dahil toplam borcunun ise 8.449.357.033 TL olduğu bildirildi. Belediye kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, “2019 yılında köklü değişiklik yapılmasının ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na yaptığı metro ve şehir içi raylı sistemler geri ödemeleri düzenlenmiştir.

Bunun belediyeler lehine olduğu vurgulanmıştır. Ancak, eskiden yapılan yüzde 15 hasılat üzerinden kesinti uygulaması devam etseydi 2018 yılı için 10.605.000 TL Belediye’den kesilecekti.Yeni düzenlemeye göre genel bütçe vergi gelirlerinden yapılan yüzde 5 kesinti ile 2018 yılında kesinti yapılsaydı 208.648.929 TL Belediye’den kesilecektir. Aradaki fark 198.043.929 TL’dir, yani yaklaşık 20 katıdır” denildi.

BİR HAFTADA 853 PERSONEL ALINMIŞ

Açıklamada, YSK’nın seçim kararının resmi gazetede yayınlandığı 13 Aralık 2018’den, Mansur Yavaş’ın mazbatasını aldığı 8 Nisan 2019 tarihine kadar, yani seçim sürecinde Belediye’ye 853 personel alındığının ve 853 kişinin 117’sinin ise Yavaş’ın seçimi kazandığı 1 Nisan’dan mazbatasını aldığı 8 Nisan’a kadar 1 hafta içerisinde gerçekleştiği belirtildi.

Raporda, 8 Nisan’da 29 bin 446 personel varken, 79 kişi işe alındığı, 56 kişinin ise işten ayrıldığı kaydedildi. 100 günlük faaliyet kitapçığında Yavaş’ın 100 güne sığdırdığı faaliyetler ve Yönetim anlayışı değişikliği çalışmaları da yer aldı.

MANSUR YAVAŞ’IN YAYINLADIĞI 100 GÜNLÜK KİTAPÇIĞINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YÖNETİM ANLAYIŞI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluş ve iştiraklerinde tüm hizmetleri, “Anayasa ve kanunlara” sadakat ve tarafsızlık ilkesi içinde insanı odak alarak aksatmadan yerine getireceğiz.

Bu anlayış ile tüm çalışanlarımız tarafından hiyerarşik yapı içinde “işbölümü ve disipline” önem verilmek suretiyle vatandaşlara karşı samimiyet ve güler yüzle hizmet vereceğiz. Belirli kişi ve kuruluşlara hizmet etmek yerine “toplumun çıkarlarını” gözeten bir anlayışı hâkim kılacak ve hizmetlerin yürütülmesinde “eşitlik” ilkesini dikkate alarak herhangi bir ayrımcılığa fırsat vermeyeceğiz.

Yönetimde “katılımcılık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik” ilkelerini esas alacağız. Bir yandan kaynakların “etkili, ekonomik ve verimli” olarak kullanılması için çalışırken diğer yandan gereksiz ve lüks harcamalara son vererek israfı önleyeceğiz. Bu çerçevede; Dar gelirli ve yoksul vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla yapılan sosyal yardımlar ve hizmetleri  çeşitlendirilerek” yaygınlaştıracak, “bir elin verdiğini diğer elin göremeyeceği” şekilde hak temelli yapılmasına özen göstereceğiz.

Belediyelerin varlık sebebi sayılan sağlıklı bir çevrede insan onuruna yaraşır biçimde çalışma, barınma, beslenme, sağlıklı suya erişme, ucuz ve kaliteli ulaşım kullanabilme, kent kültürünü yaşayabilme gibi öncelikler için kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplumla işbirliği içinde,

• Temel faaliyet alanı olan “alt ve üst yapı” yatırımlarında herhangi bir gecikmeye meydan verilmeden tüm çalışmaların gelecek vizyonu kapsamında yürütülmesini,

• Ulaşım ile suyun “yeterliliği, kalitesi ve maliyeti” konularında çalışmalar sürdürülmesini,

• Tarihi ve kültürel değerlerimize uygun yatay yapılaşma ve sosyal donatı alanlarını çoğaltma amacını taşıyan “planlama ve imar uygulamalarının” değerlendirilmesini,

• Ankara’nın köklü tarihi ve Cumhuriyet ile oluşan “kent kimliğinin” kültür ve sanat alanında tekrar canlandırılmasını,

• Artan “trafik yoğunluğu” ve “otopark yetersizliği” sorunlarının çözümü amacıyla ulaşım yatırımları yapılmasını,

• İhmal ve tedbirsizlikten kaynaklanan “kent kazalarının” önlemesine ilişkin tedbirlerin ivedilikle alınmasını,

• İl genelinde “tarım ve hayvancılığın” geliştirilmesini ve “istihdam ile refahın” artırılması amacıyla projeler üretilmesini,

• Dünyayı birlikte paylaştığımız can dostlarımız; sahipsiz, aç, susuz, yaralı ve hasta hayvanlara “sahip” çıkılmasını, Temel öncelikler olarak ele alacağız

 

Benzer Haberler