İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs yasağı

19 Nisan 2021 Pazartesi

İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs yasağı

İstanbul’da yeni tip koronavirüs salgını gerekçesiyle kent genelindeki tüm eylem ve etkinlikler 17 Mayıs’a kadar yasaklandı.

İstanbul Valiliği, salgın yasaklarının 1 Mayıs’ı da kapsayacak şekilde 17 Mayıs’a kadar uzatıldığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler gibi sendikaların da genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerin yasaklandığı belirtildi.

Valiliğin yazısında daha önce alınan kararlar hatırlatıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bu kapsamda sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler gibi sendikaların da genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar izin verilmemesine, Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, karar verilmiştir.”

Benzer Haberler