İstanbul Tabip Odası: Türkiye’de koronavirüsten can kaybı 250 binin üzerinde İstanbul Tabip Odası: Türkiye’de koronavirüsten can kaybı 250 binin üzerinde