İŞKUR’da ‘çok gizli’ sınav: Sınav sonuçları açıklanmadan atamalar yapıldı

14 Şubat 2020 Cuma

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, 25-28 Eylül 2018’de yapılan İş ve Meslek Danışmanı alı sınavının atamalar yapılmış olmasına rağmen henüz açıklanmadığını duyurdu

İŞKUR tarafından Haziran 2018’de ilan edilen ve 25-28 Eylül 2018 mülakatı yapılan İş ve Meslek Danışmanı alımı sınav sonuçları halen netlik kazanmadı. Sınav sonucuna göre atamalar yapılmasına rağmen ne sınavı kazananların sınav sonucu belli, ne sınava girip girmedikleri. Sınavda başarısız olanlarsa halen puanlarını öğrenebilmiş değil.

Kazananlar bile puanlarını ve sıralamasını bilmiyor

Konua ilişkn açıklama yapan Ali Haydar Hakverdi, iptali için dava açılan sınav ile ilgili iddiaların vahim olduğunu söyledi. Sınav için duyurulan ilanın, ilan şartlarına uymadığını belirterek şunları söyledi:

İptali için açılan dava süreci devam eden sınavla ilgili iddialar vahim. Sınav için duyurulan ilan şartlarına uyulmadığı gibi sınavda ne kayıt alınmış ne de sınav sonuçları açıklanıyor. Dava açma şansı olan mağdurlara sınav sonucu verilirken kurumun sonuç ekranında sadece KPSS puanı ve Başarı olup olmadığı ibaresi var.

Mulakat sonuçları mahkemeye “çok gizli” ibaresi ile gönderilmiş

Mahkeme kanalı ile kurumdan talep edilen sonuçlar dönemim İŞKUR genel müdür yardımcısı ve bu sınav sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne terfi ettirilen Cafer Uzunkaya imzası ve “ÇOK GİZLİ” ibaresi ile gönderiliyor. Şeffaf bir şekilde ve kayıt altında yapılması gereken sınavın sonucunun gizlenmek istemesi şaibeleri de beraberinde getiriyor. Sınava hiç girmeyenlerin ya da başvuru şartı oluşmadığı halde sınava alınarak ‘Başarılı’ ilan edilenlerin olup olmadığı ortaya çıkarılmalıdır.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi şüpheli sınav ile ilgili Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un cevaplaması istemiyle şu soruları yönetti:

1-21 Haziran 2018 tarihinde İş ve meslek danışmanı alımı ilanında açıkça “Sözlü sınava katılacakların listesiyle birlikte, sözlü sınava ilişkin esaslar ile sözlü sınav tarihi ve yeri Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.” Yazmasına rağmen mülakata girmeye hak kazanlar listesinin hiç yayımlanmadığı doğru mudur? Yayımlandı ise nerede ve ne zaman yayımlanmıştır?

2-18 Eylül 2018 tarihinde kurumun internet sitesinde bu sınavla ilgili bir duyuru yayınlanıp kısa süre sonra ilandan kaldırıldığı doğru mudur? Adaylar bu duyuru kaldırıldığı için duyuruyu mahkemeden mi talep etmişlerdir? Mahkemeye gönderilen evrak kurum müdürü Cafer Uzunkaya imzalı ve “ÇOK GİZLİ” ibaresi ile mi gönderilmiştir? Böyle ise şeffaf bir şekilde yapılması gereken bir sınava dair ÇOK GİZLİ olan nedir?

3-Cafer Uzunkaya’nın İŞKUR Genel Müdür yardımcısı iken daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne getirilmesinin bu sınav sonuçlarının ‘ÇOK GİZLİ’ olması ile ilgisi var mıdır?

4-Bu sınava başvuru şartları uymayan kişiler alınmış mıdır?

5-Sınava hiç gelmeyen adayların atamaları yapılmış mıdır?

6-1897 kişinin sınava katıldığını savunmasında belirttiği iddia edilen İŞKUR bu kişilerin sayısını ve isimlerini neden kamuoyundan ve adaylardan gizli tutmuştur?

7-Bu listelerin kamuoyundan ve adaylardan gizleniyor olması kazanan ve ataması yapılanları da şaibeli hale getirmektedir bu şaibenin ortadan kaldırılması ve mağduriyetlerin giderilmesi için Bakanlığınızın herhangi bir çalışması var mıdır? Bu konu ile ilgili herhangi bir idari işlem yapılmış mıdır?

8-Sözlü sınav ilan metninde katılan adaylara puan verileceği, başarı sıralamasının olacağı sınav ilan metninin 9-10-11-12. Maddelerinde bahsedildiği ve sınavın puansız ve sıralamasız açıklandığı doğru mudur? Adayların sonuç ekranında sadece KPSS puanları ve Başarılı/Başarısız ibaresi mi görülmektedir?

9-Sınava katılan adayların puanlarını sadece mahkeme yolu ile öğrendikleri doğru mudur? Dava açmaya gücü yetmeyenler puanını nasıl öğreneceklerdir? Puanların adaylardan dahi gizlenmesinin amacı nedir?

10-Kazanan adaylar ve yedekler kamuoyuna açıklandığında o açıklamada dahi kazananların başarı sıralaması ve puanı olmadığı doğru mudur?

11-Sınav ilan metni Ortak hükümler 2. Maddede “kişilerin atamalarının yapılabilmesi için sözleşmelerin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmiş olması “ şartı arandığı ve bu şartın bu sınavda esnetildiği ve uygulanmadığı doğru mudur? Bu şarta uymadığı halde ataması yapılan var mıdır?

12- Yapılan mülakatlar yazılı ya da video olarak kayda alınmış mıdır? Alınmadı ise nedeni nedir?

13- Adaylara cevap tutanağı imzalatılmış mıdır? İmzalatılmamışsa İŞKUR adayların yanlış ya da eksik cevap verdiğini nasıl ispat etmektedir?