İpsos’tan 27 ülkede ‘Covid-19’ araştırması: Aşı yıl sonuna yetişir mi?

11 Eylül 2020 Cuma

İpsos Araştırma’nın 27 ülkede yaptığı araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 59’u “Covid-19 aşısı 2020’nin sonundan önce benim erişimime ulaşır” ifadesine katılmadığını belirtirken, yüzde 41’i ise aşıya erişime ulaşılabileceğini söyledi.

İpsos Araştırma, 24 Temmuz – 7 Ağustos 2020 tarihlerinde 27 ülkeden 19,519 birey ile yaptığı online ‘Covid-19’ araştırmasını yayımladı.

Araştırmada katılımcıların yüzde 59’u “Covid-19 aşısı 2020’nin sonundan önce benim erişimime ulaşır” ifadesine katılmadığını belirtirken, yüzde 41’i ise aşıya erişimde herhangi bir sorun yaşamayacağını söyledi.

DÜNYADA HER DÖRT KİŞİDEN BİRİ COVİD-19 AŞISI BULUNSA ‘YAPTIRIRIM’ DİYOR

Araştırmaya göre bireylerin çoğu, yıl sonundan önce koronavirüse karşı herhangi bir aşının bulunmasını beklemediğini belirtirken, aşı yaptırmak istemeyenlerin en önemli neden olarak “yan etkilerinden korku”yu sundukları belirtildi.

Araştırmaya göre yüzde 74’lük bir oran Covid-19 aşısı bulunduğunda yaptıracağını belirtiyor. Öte yandan aşı yaptırmayacağını belirtenlerin en önemli çekincesi yan etkilerinden endişe etmeleri (yüzde 56). Bu nedeni, aşının etkisi konusundaki şüpheler yüzde 29’la ikinci sırada izliyor.

COVID-19’A KARŞI AŞI YAPTIRMA NİYETİ

Katılımcıların sadece yüzde 37’lik bir kısmı “kesinlikle aşı yaptırırım” derken, yüzde 26’lık bir kesim de aşı bulunursa “Yaptırırım” ifadesine katılmadığını beyan ediyor.

Araştırma birçok ülkede aşı yaptırmaya sıcak bakanların oranının bakmayanlara göre daha fazla olduğunu ortaya koydu. Buna göre Covid-19 aşısı yaptırma niyeti en yüksek olan ülkeler sırasıyla, Çin (%97), Brezilya (%88), Avustralya (%88), ve Hindistan (%87) olarak sıralanırken, aşı yaptırma niyeti nispeten düşük olan ülkeler ise Rusya (%54), Polonya (%56), Macaristan (%56) ve Fransa (%59) olarak sıralanıyor.

AŞININ BU YIL ERİŞİME SUNULACAĞINI BEKLEYENLER

Araştırmanın yapıldığı 27 ülkede katılımcıların yüzde 59’u “Covid-19 aşısı 2020’nin sonundan önce benim erişimime ulaşır” ifadesine katılmıyor. Yüzde 41 ise aşının erişimlerine ulaşacağı konusuna katılıyor.

Bu konuda da Çin en optimistik ülke olarak öne çıkıyor. Çinli katılımcıların yüzde 87’si bu yıl aşının hazır olacağına inanıyor. Suudi Arabistan (%75) ve Hindistan (%75) ‘da da bu kanı yüksek.

Öte yandan, Almanya, Belçika, Japonya ve Polonya ise bu konudan şüphe ediyor. Her dört bireyden en az biri önümüzdeki dört ayda aşının erişimde olacağına katılıyor.

AŞI YAPTIRMAMA KONUSUNDAKİ ÇEKİNCELER

Araşştırmada Covid-19 aşısı yaptırmayacağını belirten 27 ülkeden yaklaşık 5 bin bireye bunun nedenleri soruldu. Katılımcılar en önemli neden olarak “yan etkileri” gösterdi. Ortalamada yüzde 56’lık bir oran “yan etkileri” belirtirken, bu konuda en endişeli ülkelerin İspanya (%70), İsveç (%68), Arjantin (%41) ve Suudi Arabistan (%40) olduğu görüldü.

Aşı yaptırmama nedeni olarak en çok belirtilen ikinci neden ise etkililiği konusundaki ‘şüpheler’. Ortalamada yüzde 29 aşının etkisi konusunda ‘şüphe’ duyduğunu belirtirken, bu konuda en çok ‘şüphe’ belirten ülke ise %44 ile Rusya.

Aşı yaptırmayanların belirttiği üçüncü sebep ise Covid-19’a yönelik yeterince risk altında olmamaları. Ortalamada yüzde 19’luk bir kesim bu beyanda bulunurken, bu konuda en çok hem fikir olan ülkeler ise Hindistan (%37), Malezya 8%36) ve İsveç (%35).

 

Benzer Haberler