İnfaz teklifinde ilk 10 madde kabul edildi: Muhalefetin verdiği önergeler AKP-MHP oylarıyla reddedildi

10 Nisan 2020 Cuma

İnfaz teklifinde ilk 10 madde kabul edildi: Muhalefetin verdiği önergeler AKP-MHP oylarıyla reddedildi

TBMM Genel Kurulu’nda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ilk 10 maddesi kabul edildi. Oylanan maddelerde değişiklik yapılmasına dair İYİ Parti, HDP ve CHP’nin verdiği önergeler, AKP ve MHP tarafından reddedildi.

İnfaz düzenlemesinin TBMM’de süren görüşmelerinde teklifin ilk 10 maddesi kabul edildi. Görüşmelerde muhalefetin teklifte değişiklik yapılmasına dair verdiği tüm önergeler ise reddedildi.

İnfaz düzenlemesinin Meclis Genel Kurulunda görüşülmesine bugün devam edildi. Genel Kurulda infaz düzenlemesinin 1 ila 30’uncu maddelerini kapsayan 1. bölüm görüşmeleri bugün başladı. Genel Kuruldaki görüşmelerde teklifin ilk 10 maddesi oylanarak kabul edildi.

Tek tek oylanan maddelerde değişiklik yapılmasına dair İYİ Parti, HDP ve CHP’nin verdiği önergeler, AKP ve MHP tarafından reddedildi. Birleşime, saat 14.00’te toplanılmak üzere son verildi.

Teklifin Mecliste oylamayla kabul edilen maddeleri şöyle:

Hükümlülerin koşullu salıverme, denetimli serbestlik, açık ceza infaz kurumuna geçiş, disiplin cezalarına itiraz vb birçok hususta karar alma, onay ve itiraz süreçleri gibi yetkiler verildiği İnfaz

  • Hakimliği’nin yetkileri genişliyor.
  • İnfaz Hakimliği’nin kuruluş, görev ve yetkilerini düzenleyen madde.
  • İnfaz Kanunu’nun 3 maddesinde olan “İnfaz hâkimliğine, atanacakları bölgeye veya bir alt bölgeye hak kazanmış adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca iş ve kadro durumuna göre atama yapılır veya o yerdeki hâkimlerden birine infaz hâkimliği yetkisi verilebilir” cümlesindeki “Yüksek” ibaresi kaldırıldı.
  • İnfaz Hakimliği’nin görevinin kapsamının genişletildiği madde de kabul edildi. Buna göre ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin mahsup ceza zamanaşımı ve hükümlünün ölümü hallerinde verilecek kararlar da dahil olmak üzere hakim ve mahkeme tarafından verilmesi gerekli kararları almak ve işleri yapmak görevi de infaz hakimliklerine veriliyor.
  • Cumhuriyet savcısı infaza ilişkin verdiği kararların şikayete konu edilebilmesi sağlanacak.
  • İnfaz hakiminin onayına tabi olan açık ceza infaz kurumundan tekrar kapalı ceza infaz kurumuna gönderme kararı ile disiplin soruşturmasının süresinin uzatılması veya hücreye koyma cezasının infazına başlanması gibi işlemler bakımından itiraz edilebilecek.
  • İnfaz Hakimliği Kanunu’nda getirilmesi öngörülen hükümlere ilişkin geçiş düzenlemeleri yasalaştı.
  • Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilenlerin kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkilerini kullanabilmeleri sağlanıyor.
  • İnfaz düzenlemesinin görüşmelerine ise yarın devam edilecek

Benzer Haberler