İmar yasası Mecliste… Yazlık Saray’ın önü açılıyor!

14 Ocak 2020 Salı

İmar yasası Mecliste… Yazlık Saray’ın önü açılıyor!

AKP milletvekillerinin hazırladığı gökdelen inşaatlarına sınırlama getiren yasa teklifi Bitlis’e yazlık saray, Salda Gölü’ne de millet bahçesi yapılmasının önünü açıyor. Anayasa Mahkemesi (AYM) ‘köşk alanının’ gösterildiği krokiyi iptal etmişti.

AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan ve imar mevzuatında önemli değişiklikler yapılmasını öngören torba yasa teklifi Meclis’e sunuldu. Coğrafi bilgi sistemleri ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifine göre, hak sahiplerinin talepleri doğrultusunda yapılan imar değişikliğiyle oluşan değer artışlarından devlet pay alacak. Bina projelerinde bina yüksekliği artık firmalara bırakılmayarak dikey mimari kısmen sınırlandırılacak.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre,  Köylerde yapılacak inşaatlar için artık valiliklerden onay almak gerekecek. Kaçak çıktığı katlar için aftan yararlanıp ruhsat alanlar güçlendirme yapabilecekler. AYM’nin iptal kararı karşısında Bitlis’in Ahlat İlçesi’ne yapılacak yazlık saray ile Salda Gölü’ne yapılacak millet bahçesi için de madde konulan teklifte belediyelerin bazı yetkilerinin TOKİ’ye devri de yer alıyor.

Bitlis Ahlat’ta inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nün bu yılın Mayıs ayında açılması planlanıyor.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve AKP milletvekillerinin hazırladığı yasa teklifine göre, müteahhitlere binalarını diledikleri gibi yüksek gökdelenler şeklinde yapabilme serbestisi tanıyan ‘serbest yükseklik’ tanımı bundan sonraki imar planlarda yer almayacak.

Binaların kat sınırlarını belediye meclisleri ile gerektiğinde Çevre Bakanlığı belirleyecek. Belediyeler mevcut imar planlarını 1 Temmuz 2021 tarihine kadar bu düzenlemeye göre uyarlayacak. Düzeltilmeyen planlar ruhsat alamayacak.

Mehmet Muş, düzenlemeyi açıklarken, “Yatay mimari olarak dile getirdiğimiz uygulamanın yer bulması amacıyla, bundan sonra binalar istedikleri kadar yukarı gidemeyecekler” dedi.

BELEDİYE YIKMAZSA YANDI

Yasa teklifine göre, kaçak yapıların satış ve kiralamasını engellemek için tapularına şerh konulacak. Kaçak yapıların, ilgili belediyeler tarafından yıkılmaması halinde yıkımı bakanlık kendisi yapacak ve yıkım maliyetini yüzde 100 fazlasıyla belediyeden alacak. Bu düzenlemeyle özellikle muhalefetin yönetimindeki belediyelerin kontrol altına alınacağı ifade ediliyor.

GÜÇLENDİRME RUHSATI

Binasına kaçak kat çıkan ya da kaçak yapı yapıp imar barışından yararlananlara şimdi de yapılarını güçlendirme hakkı veriliyor. Buna göre, belediyelerden güçlendirme ruhsatı alan vatandaşlar yapı denetim firmalarının kontrolünde, kaçak çıktıkları binalarını depreme dayanıklı hale getirmeye çalışacak.

YAZLIK SARAYA ÖZEL MADDE

Torba yasa teklifinin içinde Bitlis’in Ahlat İlçesi’nde Van Gölü’nün kenarında yapılması planlanan 32 dönümlük Cumhurbaşkanlığı yazlık sarayının önündeki yasal engelleri kaldıracak madde de konuldu. Sarayın yapılması amacıyla daha önce torba yasayla getirilen kanun hükümleri Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla iptal edilmişti. Yeni yasa teklifinde Cumhurbaşkanlığı sarayı ifadesi yer almazken sadece ‘ekli kroki’ ifadesine yer verildi. Ancak kamuoyuna açıklanan yasa teklifinde ekli krokiye yer verilmedi, bölgenin sadece Bitlis’in Ahlat İlçesi’nde yer aldığından bahsedildi. Kıyı kanunundaki engelleri kaldıran bu düzenlemenin bir benzeri de Salda Gölü kıyısına yapılacak olan millet bahçesi için teklif metnine konuldu.

Benzer Haberler