İktidar

24 Mart 2022 Perşembe

Hasan Güneş

İktidar için bir anlamda sürekli soran, sorguya çeken, soruşturması, gündelik arayışını kurumsallaştıran, meslekleştiren ve güdülerden bir etkinlik. Bu konunun her toplum katmanı açısından sonuçları bulunmaktadır. Ancak, konuya ilk önce öğrenci açısından bakmak istenmektedir.

Her tolumda öğrencilerden sürekli araştırması ve soruşturması beklenir. Ancak öğrencilerimizin araştırma ve sorgulama yeterliliği hemen hemen yok sayılır. Yazar üniversitede ders okuturken verdiği projelerde öğrencilerin araştırma yeterliliğine sahip olmadığına bizzat şahit olmuştur.

Yine, sınıflarda otoriter öğretmen tutum ve davranışı devam etmektedir. Sınıflarda bu koşullarda öğretmenlerin soruşturma yeterliliği araması pek gerçekçi olamaz. Oysa, sınıflarda otoriter iklim yerine demokratik iklim oluşturulması bir ölçüde öğrencilere soruşturma yeterliliği kazandıracaktır.

Diğer taraftan, halkın iktidarın icraatlarını soruşturmaları, gerçeği aramaları sağlıklı yurttaşlık gereğidir. Ancak bu anlayışı toplumuzda görmek mümkün değildir. Elbette böyle bir durumun belli başlı nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenlerin başında halkın bilinç düzeyinin ve eğitim durumunun yetersizliği gelmektedir.

Soruşturmak, gerçekliği bulmak için bilimsel bilgiden yararlanmak gerekmektedir. Bu bakış açısını sağlayan da eğitim durumudur. Ancak Eğitim düzenimizin pek sağlıklı olduğu söylenemez. Yine, araştıran, soruşturan oluşan toplum, ancak sağlıklı olabilir. Çünkü soruşturan bireylerden oluşan toplum, sürekli gelişmeye açık toplumdur.

Diğer taraftan soruşturma yeterliği kazanmak ailede verilen eğitimle bir ölçüde sağlanmaktadır. Başka bir ifadeyle, öncelikle soruşturma, araştırma işlevini çocuğa kazandırması gereken anne ve babadır. Bu anlayış sağlıklı bir toplum için önem taşımaktadır. Bunun için anne ve baba, çocukların kendi sorunlarını sorgulayan ve araştırma yeterliliği kazandırmak durumundadır.

Diğer taraftan, bazı öğretmenler dogma bilgileri önemseyip, çocukların sorgulama yeterliliğine ket vurabilmektedirler. Öğretmenler, öğrencilerin anne ve babalarından sonra rol-model aldıkları kişilerdir. Bu nedenle, öğretmenin araştırma, sorgulama gibi nitelikleri önem kazanmaktadır. Ayrıca öğretme-öğrenme sürecinde sorgulama ve araştırmayı içerecek öğretim yöntemlerine başvurulmalıdır. Bu anlayışın yanında öğretmenler, demokratik sınıf yönetim uygulamaları yönünde tutum ve davranışa sahip olmak zorundadırlar.

 

Benzer Haberler