İKD’den 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çağrısı

6 Mart 2021 Cumartesi

İKD’den 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çağrısı

İlerici Kadınlar Derneği (İKD) resmi sitesinden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne ilişkin bir çağrı yaptı.

İlerici Kadınlar Derneği resmi sitesinden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne ilişkin çağrı yaptı. İKD yaptığı çağrıda, “Bugün bağlamından kopartılarak “kutlanan”, sermayenin liberal ve gerici ideolojik manipülasyonlarına açık hale getirilmek istenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü biz emekçi kadınların ve işçi sınıfı mücadelesinin önemli bir uğrağıdır. Bu mirasa sahip çıkarak, pandemi sürecinde derinleşen krize, sömürüye, işsizliğe karşı birlikte mücadele etmek için, gerici politikalarla kadınların haklarının gasp edilmesine karşı sesimizi birlikte yükseltmek için, yeni anayasa tartışmalarına karşı emekçilerin ortak mücadele programı için, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini kutsayan sermayenin egemenliğine karşı eşitlikçi bir düzen için bütün kadınları 8 Mart’ta yan yana gelmeye, dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Metnin tamamı;

2020 yılında bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını kapitalizmin insanlığa bir gelecek sunmadığı gerçeğini bir kez daha ortaya çıkarmıştır.

Sömürünün daha da derinleştiği bu dönemde salgın, emekçilerin kazanılmış haklarına dönük saldırıların bahanesi haline getirilmiş milyonlarca emekçi, salgın ve açlık ikilemi ile karşı karşıya bırakılmıştır. Ücretsiz izin ve kısa çalışma uygulaması ile işsizler ordusu büyümüş, esnek, kayıt dışı ve güvencesiz çalışma temel istihdam biçimleri haline gelmiştir.

Gerici politikalar ise, başta kadınlar olmak üzere bütün emekçi halkın yaşamını cendereye sokmaktadır.

Bugün bağlamından kopartılarak “kutlanan”, sermayenin liberal ve gerici ideolojik manipülasyonlarına açık hale getirilmek istenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü biz emekçi kadınların ve işçi sınıfı mücadelesinin önemli bir uğrağıdır. Bu mirasa sahip çıkarak, pandemi sürecinde derinleşen krize, sömürüye, işsizliğe karşı birlikte mücadele etmek için, gerici politikalarla kadınların haklarının gasp edilmesine karşı sesimizi birlikte yükseltmek için, yeni anayasa tartışmalarına karşı emekçilerin ortak mücadele programı için, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini kutsayan sermayenin egemenliğine karşı eşitlikçi bir düzen için bütün kadınları 8 Mart’ta yan yana gelmeye, dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.

Pandemi ile birlikte derinleşen krizin faturasının emekçilere yüklenmesi, öte yandan sermayeye teşvik adı altında ülke kaynaklarının peşkeş çekilmesi kabul edilemez. Pandeminin ve krizin ağır yüküne karşı ülke kaynakları emekçilerin çıkarları için kullanılmalıdır, bu doğrultuda;

  • Pandemi nedeniyle uygulanan ve emekçileri sefalete mahkum eden ücretsiz izin uygulamasına son verilmeli, izinlerin ücretli olması zorunlu kılınmalıdır.
  • Kadınlara dayatılan esnek ve kayıt dışı istihdama son verilmeli, bütün emekçilere iş güvencesi sağlanmalıdır.
  • Kadın istihdamı arttırılmalı ve boşanan kadınlara istihdam önceliği verilmeli, nafaka alamayan kadınlara gelir desteği sağlanmalıdır.
  • Gıda fiyatları dondurulmalı, halkın günlük yaşam ihtiyaçları serbest piyasanın insafından çıkarılmalıdır, elektrik, doğalgaz, su ve haberleşme ücretsiz hale getirilmelidir.
  • Çocuk, hasta ve yaşlı bakımı toplumsallaştırılmalı, hasta ve yaşlı bakımevleri yaygınlaştırılmalı, her mahalleye, her işyerine ücretsiz kreşler açılmalıdır.
  • Eğitim, sağlık, ulaşım, barınma gibi haklar temel yurttaşlık hakları olarak kabul edilmeli ve kamu hizmeti olarak ücretsiz sunulmalıdır.
  • Laikliğin fiili olarak tasfiyesi anlamına gelen, kadınların ikincilleştirildiği gerici uygulamalara, cemaat ve tarikatların egemenliğine son verilmelidir
  • Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin önlenmesi için İstanbul Sözleşmesi etkin şekilde uygulanmalıdır.

Eşitlikçi bir düzen, insanca bir yaşam için 8 Mart Pazartesi günü saat 19.00’da Kadıköy İskele Meydanı’nda buluşuyoruz.

Yaşasın 8 Mart!

 

Benzer Haberler