İdare Mahkemesi, Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili başvuruyu reddetti

6 Kasım 2021 Cumartesi

Ankara 9. İdare Mahkemesi, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili yapılan başvuruyu reddetti. Başvuruyu yapan HKP avukatları karara itiraz edecek.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili YSK’ye, TBMM’ye, ÖSYM’ye, MSB’ye, Eyüp Lisesi’ne, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ye başvurarak 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde Erdoğan’ın diploma bilgisinin kamuoyu ile paylaşılmasını istedi. İBB, HKP’nin başvurusuna Erdoğan’ın diplomasının talep edilmesinin Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre “kapsam dışı” yanıtını verdi. HKP avukatları bu yanıta itiraz etti ancak İBB itirazı da reddetti.

OY BİRLİĞİ İLE REDDEDİLDİ

HKP avukatları, 10 Haziran 2021’de de Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili olarak Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na (BEDK) başvuruda bulundu. HKP’nin başvurusu üzerine toplanan kurul başvuruyu, “özel hayatın gizliliği” kapsamında değerlendirerek oy birliği ile reddetti.

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu HKP’ye verdiği yanıtta şu ifadeler yer aldı: “Halkın Kurtuluş Partisi’nin itirazının reddi ile; başvuru sahibinin itirazına konu başvurusunda yer alan talebinin özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler kapsamında olduğu, dolayısıyla 4982 sayılı Kanunda düzenlenen ‘Bilgi Edinme Hakkının Sınırları’ kapsamındaki bilgi ve belgelere yönelik olduğu ve başvuru sahibinin itirazına konu başvurusunda yer alan taleplerine ilgili idarece verilen cevapların yerinde ve yeterli olduğu değerlendirildiğinden anılan Kanunun ‘Özel hayatın gizliliği’ başlıklı 21’nci maddesi ile Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in ‘Özel hayatın gizliliği’ başlıklı 32’nci maddesi uyarınca karşılanamayacağından itirazın reddine karar verilmiştir.”

DAVA REDDEDİLDİ

HKP avukatları 10 Ekim 2021’de BEDK’nin kararının yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi için Ankara 9. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Ankara 9. İdare Mahkemesi, HKP’nin davayı açma ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddetti. Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin kararında şu ifadelere yer verildi:

“İptal davasının içtihat ve doktrinde belirlenen hukuki nitelikleri göz önüne alındığında idari işlemlerin ancak bu idari işlemle meşru, kişisel ve güncel bir menfaat ilgisi kurulabilenler tarafından iptal davasına konu edilebileceği kabul edilmektedir. Taraf ilişkisinin kurulması için gerekli olan kişisel, meşru ve güncel bir menfaat ilgisinin varlığı davanın niteliğine ve özelliğine göre idari yargı yerlerince belirlenmekte, davacının idari işlemle ciddi ve makul, maddi ve manevi bir ilişkisinin, hukuken korunması gereken bir menfaat bağının bulunması dava açma ehliyeti için gerekli sayılmaktadır. Bu bağlamda, dava konusu işlemle davacı siyasi parti arasında güncel, kişisel ve meşru bir menfaat ilişkisinin olmadığının anlaşıldığı, dava konusu olayda olduğu gibi menfaat ihlalinin bu kadar geniş yorumlanmasına hukuken olanak bulunmadığı, dolayısıyla davacının söz konusu işlemin iptalini istemede güncel, kişisel ve meşru bir menfaatinin bulunduğunun kabulünün mümkün olmadığı anlaşıldığından, davanın ehliyet yönünden reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle; davanın 2577 sayılı Kanun’un 15/1-b maddesi uyarınca ehliyet yönünden reddine…”

İSTİNAFA BAŞVURULACAK

HKP MYK Üyesi avukat Pınar Akbina, Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin verdiği karara karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesine giderek İstinaf’a başvuruda bulunacaklarını belirtti. Akbina, Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin kararını şu ifadelerle değerlendirdi:

“Eğer Türkiye’nin 81 ilinde 3 kez seçimlere katılmış ve son seçimde yaklaşık 85 bin oy almış bir siyasi partinin Cumhurbaşkanlığı makamında oturan bir kişinin diploması hakkında bilgi edinme hakkı, ‘güncel, meşru, ciddi ve makul, maddi ve manevi, hukuken korunması gereken bir menfaat bağı’, kısacası bu davayı açma ‘ehliyeti’ yoksa kimin vardır? Mahkemenin bu gerekçesi tamamen hukuksuz ve subjektiftir. Üzerindeki siyasi baskının ürünüdür! ‘Lehe karar verirsem sürülür müyüm? Mesleğimden olur muyum?’ korkusunun sonucudur. Ancak HKP bütün hukuki yolları sonuna kadar zorlayacaktır.”

Diplomanın resmini yayınlamıştı: ‘Erdoğan’ın diploması yok’ diyen yazara soruşturma!

Benzer Haberler