İçişleri’nin kararı Danıştay’dan döndü

29 Aralık 2021 Çarşamba

İçişleri’nin kararı Danıştay’dan döndü

CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın Düzce’de yaşanan sel felaketinde yaşanan can ve mal kayıpları yüzünden şikayetçi olduğu AKP’li Düzce Belediyesi, MHP’li Akçakoca Belediyesi ve Cumayeri Belediyesi yetkilileri için İçişleri Bakanlığı’nın verdiği karar Danıştay’da kaldırıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 17-18 Temmuz 2019 tarihinde Düzce’de 7 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde yaşanan ihmalleri yargıya taşımıştı.

Meteorolojinin sel uyarısının belediye hoparlörlerden duyurulmaması, dere yataklarının park için daraltılması, plansız yapılaşma ve istinat duvarlarının örülmemesi gibi ihmaller zincirini şikayet dilekçesinde sıralayan Tanal, “Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması”, “Sel Ve Taşkına Sebep Olma”, “Görevi İhmal ve Kötüye Kullanma”, “Taksirle Ölüme veya Yaralamaya Sebebiyet Verme” gerekçesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı ile Düzce Valiliği’nin yanı sıra AKP’li Düzce Belediyesi, MHP’li Akçakoca Belediyesi ve MHP’li Cumayeri Belediyesi yetkilileri hakkında Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

İçişleri Bakanlığı, Tanal’ın AKP’li ve MHP’li belediyelerin yetkililerine yönelik şikayeti hakkında “işleme konulmaması” kararı vermiş, soruşturma iznini rafa kaldırmıştı.

DANIŞTAY, BAKANLIĞIN KARARINI KALDIRDI

CHP’li vekil Tanal’ın itirazı üzerine Danıştay Birinci Dairesi, İçişleri Bakanlığı’nın söz konusu kararını kaldırdı. Tanal’ın itirazını kabul eden Danıştay Birinci Dairesi’nin kararında, “dosyada bulunan bilgi ve belgelerden şikayetin, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesi kapsamında ön inceleme yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olduğu” belirtildi.

“İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HATALI İŞLEM YAPIYOR”

İçişleri Bakanlığı’nın hatalı işlem yaptığının altının çizildiği Danıştay Birinci Dairesi’nin kararında şu ifadeler kullanıldı:

“Dosyada bulunan bilgi ve belgelerden şikayetin, anılan Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında ön inceleme yaptırılması gerektirecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, 4483 sayılı Kanun’un belirtilen hükümleri uyarınca yetkili merci tarafından ön inceleme emri verilmesi, bu emre dayalı olarak ön inceleme raporu düzenlenmesi, isnat edilen eylemle illiyet bağı bulunanların ‘Belediye Başkanlığı Yetkilileri ve Encümen Üyeleri’ şeklinde değil, ismen ve görev unvanlarıyla belirlenmesi, yetkili merci tarafından söz konusu ön inceleme raporu da göz önünde bulundurulmak suretiyle soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin bir kararın tesis edilmesi, verilecek kararın türüne göre on günlük itiraz süresini ve itiraza bakmakla görevli yeri de belirten gerekli bildirimler yapıldıktan sonra karara karşı itirazda bulunulması durumunda yazılı bildirimlere ilişkin günlü ve imzalı bildirim alındıları ile itiraz dilekçeleri de eklenerek dosyanın Dairemize gönderilmesi gerektiğinden, itirazların kabulü ile İçişleri Bakanı tarafından verilen şikayetin işleme konulmamasına ilişkin 16.11.2020 tarih ve iNS:2019.81.31.20 sayılı kararın kaldırılmasına, dosyanın karar ekli olarak İçişleri Bakanlığı’na, kararın bir örneğinin itiraz edenlere ve vekiline gönderilmesine oy çokluğuyla kesin olarak karar verildi.”

Ağzına telefonla vurulan vatandaş: Telefona kimse bir şey diyemez

Benzer Haberler